« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Nayttelijasoveltamo » Etusivu

Tervetuloa Näyttelijäsoveltamon kotisivuille!


Näyttelijäsoveltamo on vuoden 2018 aikana toteutettava Suomen Näyttelijäliiton järjestämä täydennyskoulutuskokonaisuus ammattinäyttelijöille.

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa näyttelijän osaamista ja löytää keinoja sen soveltamiseen eri toimintaympäristöissä. Lisäksi koulutuksen avulla etsitään ratkaisumalleja, miten myydä omaa osaamistaan asiakkaille tavoitteena parantaa näyttelijöiden mahdollisuuksia työllistää itsensä.

Kurssi käsittää 12 lähijaksoa, joiden aikana opiskellaan  työkalujen ja menetelmien käyttöä soveltuvaksi eri ympäristöissä, yhteisöissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa työskentelyyn sekä oman työn ja projektien tuotteistamista ja markkinointia. Jokaiselta lähijaksolta kirjataan harjoitteet, joista kootaan koulutuksen päätteeksi menetelmäopas Näyttelijäliiton jäsenten käyttöön.  Lisäksi jokainen kurssilainen suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen aikana oman projektinsa.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää näyttelijän monialaista osaamista ja luoda toimintamalleja, joilla taiteilijan oman taiteen osaaminen kohtaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeet.


Koulutuksen läpikäyviä ajatussuuntia:

  • yhteiskunnallisuus ja ihmiskeskeisyys
  • lähemmäksi ihmisten arkea
  • siiloajattelun purkaminen ja osaamisen yhdistäminen
  • positiivinen omanarvontunto
  • taiteilijoiden arvostuksen nostaminen
  • asenteisiin vaikuttaminen

 

 


24.10.2021 klo 22:47:04