Lähijaksot

NÄYTTELIJÄSOVELTAMO


Lähijaksoilta kerätty aineisto löytyy tämän sivun alasivuilta.

 

Koulutuksen läpikäyviä ajatussuuntia:

 • yhteiskunnallisuus ja ihmiskeskeisyys
 • lähemmäksi ihmisten arkea
 • siiloajattelun purkaminen ja osaamisen yhdistäminen
 • positiivinen omanarvontunto
 • taiteilijoiden arvostuksen nostaminen
 • asenteisiin vaikuttaminen

Tavoitteena on laajentaa näyttelijän osaamista, löytää keinoja sen soveltamiseen eri aloilla sekä ratkaista miten se myydään asiakkaalle.

 

1. Orientaatio (la 6.1. – su 7.1. 2018)

Mitä mahdollisuuksia muuttuva työelämä ja yhteiskunta tarjoaa näyttelijälle? Minkälaista osaamista näyttelijällä jo on? Miten ja missä tätä osaamista voi hyödyntää? Kurssin rakenteen ja koulutuksen aikana käytettävän kehystarinan esittely.

 • Niina Nurminen, Kimmo Huhtimo, Helena Ryti


Johdatus näyttelijän identiteetin ja osaamisen laventamiseen sekä taidelähtöisten menetelmien käyttöön.

 • Chrissie Tiller

2. Oma osaaminen, toimintaympäristöt ja tulevaisuuden työ  (ma 5.2. – ti 6.2. 2018)

Kurssilaisten omat projektit: mitä on otettava huomioon projektin suunnittelussa ja markkinoinnissa. Minkälaista tukea itse kukin tarvitsee?

 • Niina Nurminen, Kimmo Huhtimo, Helena Ryti


Teatteri erilaisissa toimintaympäristöissä, dokumenttiteatteri, yhteisötaide, yleisötyö

 • Jussi Lehtonen (Kansallisteatterin Kiertue-näyttämö), Jaana Taskinen (Q-Teatteri)

 


3. Menetelmiä (forum-teatteri) (ma 26.3. – to 29.3. 2018, pääsiäisviikko)

Forum-teatterin menetelmät ja sen vaatimat roolit näyttelijänä, käsikirjoittajana ja ohjaajana.

 • Terry O’Leary (Cardboard Citizens)


Työelämäsovelluksen toteuttaminen forum-teatterin keinoin. Pienimuotoiset demot, aiheet ja näkökulmat kehystarinasta.

 • Niina Nurminen, Kimmo Huhtimo

 


4. Näyttelijän uudet roolit (su 15.4. – ma 16.4. 2018)

Miten näyttelijän omat kiinnostuksen kohteet, omat intohimot kohtaavat ympäröivän yhteiskunnan? Purpose and passion.
Roy Leighton

Tanssi soveltavassa taiteessa.
Hanna Brotherus

Näyttelijöiden tarinat ja kokemukset, erilaiset roolit: fasilitaattori, valmentaja, ryhmän ohjaaja, näyttelijä, taiteilija.
Carl-Kristian Rundman, Lotta Lindroos, Niina Nurminen, Helena Ryti
 


 

5. Menetelmiä (klovneria) / asiakasymmärrys
(ma 14.5. – ti 15.5. 2018)

Sairaalaklovnitoiminnan esittely. Mitä muita mahdollisuuksia klovneria antaa ja tuo erilaisissa toimintaympäristöissä ja asiakastyyppien hahmottamisessa?
Kari Jagt, Ami Hattab


Erilaisten toimintaympäristöjen kieli ja kulttuuri, asiakasymmärrys, projektinhallinta.
Kimmo Huhtimo, Niina Nurminen


6. Menetelmiä / prosessidraama, tarinateatteri ja devising (13.-17.6. Suviranta)

(ke 13.6. – su 17.6. 2018, Suviranta)
Tarinateatteri menetelmänä.
Minna Hokkanen


Prosessidraama menetelmänä. Työpajojen suunnittelu ja käsikirjoitus devising-menetelmällä. Kohderyhmät.  Menetelmien käsitteellistäminen ja linkittäminen sekä kehystarinaan että omiin projekteihin.
Helena Ryti
 

6b. Sosiaalinen sirkus ja kurssilaisten projektien tilannekatsaus (26.8.)
Silja Kyytinen ja Antti Leinonen, Sirkus Magenta
 


7.  Omat projektit, vertaisoppiminen, tuotteistaminen (su 16.9. – ma 17.9. 2018)

Mitä olen oppinut? Missä mennään? Omien harjoitteiden/menetelmien testausta.
Niina Nurminen, Helena Ryti

Oman osaamisen konseptointi ja tuotteistaminen, oma tapa suunnitella ratkaisu sekä asiakkaan hoitomalli.
Kimmo Huhtimo

Mihin yhteiskunta on menossa ja mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Miten näyttelijä vuorovaikutuksen ammattilaisena kykenee vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin?
Tapio Anttila (Sitra)


8. Konfliktin käsittely, oma jaksaminen (ma 15.10. – ti 16.10. 2018)

Kuvataiteen menetelmät soveltavassa taiteessa.
Katriina Haikala (Tärähtäneet ämmät)

Uskomukset, eettiset kysymykset, arvoristiriidat, haastavat tilanteet, omat ja asiakkaan odotukset ja pelot. Verkostot ja kumppanit, työparin merkitys.
Niina Nurminen, Kimmo Huhtimo, Helena Ryti

Oman osaamisen ja jaksamisen rajat. Konfliktit.
Aki Miettinen
 


9. Menetelmiä (museoteatteri) + julkinen verkostopäivä Ihmisen sote (su 4.11. – ma 5.11. 2018)

Museo tilana ja mahdollisuutena. Osallistava museodraama, kohderyhmät, räätälöinti, roolin rakentaminen museoympäristössä. Interaktiivinen näyttelijäntyö.
Helena Ryti

Julkinen verkostopäivä, johon kutsutaan asiakkaat, sidosryhmät jne. Yhdessä ajattelu, ideointi, tulevaisuus.
Niina Nurminen, Kimmo Huhtimo, Helena Ryti
 


10. Omat projektit, jatkuvuus (su 9.12. – ma 10.12. 2018)

Yhteenveto projekteista. Mitä olen oppinut? Miten tästä eteenpäin? Projektien jatkuvuuden turvaaminen.
Niina Nurminen, Kimmo Huhtimo, Helena Ryti ja Jaana Taskinen (Q-teatteri)

Musiikki ja musiikin soveltava käyttö
Katja Thomson
 


11. Opintomatka Lontooseen (4.-6.1. 2019)
 Chrissie Tiller, Roy Leighton, Adrian Jackson


12. Purku & todistusten jako 27.1.2019