Klovneria ja asiakasymmärrys

Ami Hattab (vas.)

14.-15.5.2018

Vierailevana klovnerian opettajana oli Ami Hattab (F). Ensimmäisen päivän aluksi näyttelijä Kari Jagt kertoi lyhyesti suomalaisten sairaalaklovnien toiminnasta. Ami Hattab opetti kurssilaisille klovnerian perusteita sekä sitä, minkälaisissa ympäristöissä klovneriaa on mahdollista käyttää/hyödyntää.

 

Toisena päivänä keskityttiin Kimmo Huhtimon johdolla asiakasymmärrykseen; kuuntelun ja kysymyksien merkitykseen asiakkaan tarpeiden kartoittamisessa. Ennakkotehtävänä oli miettiä valmiiksi 2-3 keskeistä kysymystä, jotka syventävät asiakasymmärrystä ja auttavat tarjottavan ratkaisun suunnittelussa. Kysymykset kerättiin keskustellen yhteen. Harjoitteissa käytettiin kolmea, yleisesti organisaatioissa yleisesti ilmenevää teemaa: tiimin yhteistyö, itsensä johtaminen ja rohkeus. Kurssilaiset suunnittelivat kolmessa ryhmässä kunkin teeman ympärille kokonaisuuden, josta teettivät muille yhden harjoitteen. Tavoitteena itsenäinen ajattelu ja sen toteuttaminen.

Niina Nurminen ja Kimmo Huhtimo