Näyttelijän uudet roolit

Näyttelijän uudet roolit 15.-16.4.2018

Vierailevat opettajat:

Roy Leighton

Vierailevana opettajana oli Roy Leighton (UK). Hän kävi päivän aikana läpi oman pitkäaikaisen tutkimuskohteensa taiteen mahdollisuuksista toimia eri sektoreilla ja vastaavasti, miten taide voi hyödyntää eri tieteen aloja – nk. ”Butterfly Model”. Ensimmäisen päivän aikana syvennyttiin erityisesti kysymyksiin, jotka auttavat jokaista löytämään ja hyödyntämään omat vahvuutensa. Lisäksi Roy on perustanut kansainvälisen verkkoalustan ympäri maailmaa toimiville soveltavan tekijöille, mihin hän liitti myös kurssilaiset.

 

Toisen päivän aloitti tanssitaiteilija Hanna Brotherus, joka kertoi omasta työstään erilaisten kohderyhmien kanssa sekä teetti harjoitteita, jotka liittyivät keholliseen havainnointiin.

Hanna Brotherus
Carl-Kristian Rudman ja Lotta Lindroos

Päivän pääaiheena oli erilaiset roolit, joita soveltavan tekemiseen liittyy (käsikirjoittaja, ohjaaja, fasilitaattori, jokeri, työpajan vetäjä, näyttelijä jne.). Mitä kyseiset roolit edellyttävät tekijältään. Kurssilaisten lisäksi paikalla olivat myös Lotta Lindroos ja Carl-Kristian Rundman.

 

Ryhmätöiden avulla yhdistettiin päivän aikana syntyneet ajatukset ja pohdinnat käytännön toiminnaksi.