Oma osaaminen, toimintaympäristöt ja tulevaisuuden työ

ma 5.2. – ti 6.2. 2018
 

Minkälaisissa toimintaympäristöissä näyttelijä voi omaa osaamistaan käyttää – miten ja miksi?

Mitä on otettava huomioon projektin suunnittelussa ja miten lähestyä mahdollisia asiakkaita?

Lähijakson opettajat:
Jaana Taskinen (Q-Teatteri),
Jussi Lehtonen (Suomen Kansallisteatterin Kiertue-näyttämö),
Niina Nurminen,
Kimmo Huhtimo,
Helena Ryti

SPEEDAUS

Jakson ennakkotehtävänä oli valmistaa enintään 2 minuuttia kestävä esittely, jossa jokainen kertoo joko omista haaveistaan, osaamisestaan tai onnistumisistaan soveltavan kentällä. Ennakkotehtävä purettiin tuolit vastakkain (4 minuutin välein paikkaa myötäpäivään vaihtamalla) speedauksena, jossa jokainen pääsi kertomaan jokaiselle oman ”myyntipuheensa”.

Oma osaaminen
 

Taiteilijalla on oltava henkilökohtainen kiinnostus soveltavaa työtä ja aihetta kohtaan, jotta voi löytää tarpeen, johon oma kiinnostus ja osaaminen osuu.
 

Työtä tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Se vaatii vuorovaikutusta ja kuuntelua.

Et voi olla ratkaisemassa kaikkien ongelmia, mutta voit vaikuttaa siihen, että edes yksi hetki on merkityksellinen ja jotakin muuttuu yhden ihmisen elämässä.Taiteilijat eivät ole terapeutteja.
Kiinnostuksen kohde on siinä, löytyykö jotakin yhteistä ihmisten välillä ja mitä yhteisissä hetkissä tapahtuu. Näyttelijä toimii peilinä toisen todellisuudelle.
 
Tunteita ei tarvitse pelätä. Näyttelijän ammattitaitoa on työskennellä tunteiden kanssa. Ole rohkea ja kokeile mikä toimii. Ihmiset menevät rikki vuosia kestäneissä konfliktitilanteissa – ei erilaisissa menetelmissä ja harjoituksissa.

Ohjaaja Jaana Taskinen

 

 

”Näyttelijä on tunteen ja kehon lähettiläs.”

(Jaana Taskinen)

 Asiakashankintaan liittyviä teesejä

 

 1. Kiinnostu organisaatiosta. Löydät ihmisiä arjessaan.
   
 2. Osoita olevasi kiinnostunut asiakkaan tilanteesta.
   
 3. Etsi ongelma, jonka ratkaisemisessa osaamisellasi on kysyntää, mahdollisia esim.
  – kohtaamistilanteet ja vuorovaikutus
  – näkyväksi tekeminen
  – sisäinen yhteistyö, osallisuus
   
 4. Varmista, että löytyy tahoja, jotka voivat kiinnostuksen lisäksi myös ostaa ratkaisusi.
  – koemarkkinoi varhain, älä juutu ylituotteistamaan ”kotioloissa”
   
 5. Ajattele myynti auttamistehtävänä. Sitä se on. Siltä sen kuuluu asiakkaastasi tuntua.
   
 6. Miten asiakas uskaltaisi kokeilla uutta, jos et itsekään uskalla?