Orientaatio

6.-7.1.2018

Mitä mahdollisuuksia muuttuva työelämä ja yhteiskunta tarjoaa näyttelijälle? Minkälaista osaamista näyttelijällä jo on? Miten ja missä tätä osaamista voi hyödyntää?

Johdatus näyttelijän identiteetin ja osaamisen laventamiseen sekä taidelähtöisten menetelmien käyttöön.

Lähijakson opettajat:
Chrissie Tiller (https://chrissietiller.com),
Niina Nurminen,
Kimmo Huhtimo,
Helena Ryti
 

Jakson aikana keskusteluissa esiin tulleita asioita:

  • Aloita tilasta. Tee siitä paikka, jossa on mahdollisuus mielikuvitukselle, keskustelulle, erilaisille näkökulmille.
  • Anna tilaa eriäville mielipiteille. Teatteri itsessään sisältää monia paradokseja, teatterin ammattilaisena hyödynnä sitä. Ota riskejä.
  • Anna jokaiselle harjoitukselle aikaa. Älä hätäile. Rauhallinen eteneminen syventää käsiteltävää aihetta. Harjoitukset, pelit ja leikit eivät ole itseisarvoja, niillä ei täytetä tunteja. Älä näpertele. 
  • Ajattele isosti. Mieti päämäärä ja kokonaisuuden dramaturgia.. Ole kuitenkin valmis luopumaan alkuperäisestä suunnitelmastasi. Reagoi tilanteeseen, se on osa ammattitaitoasi.
  • Ole utelias.
  • Unohda missiopuheet, toimi ja työskentele yhdessä tasavertaisesti. Olet taiteilijana mukana kehittämässä yhteiskuntaa.

”Because things are the way they are they will not stay the way they are.”  (Bertolt Brecht)