Projektin hallinta

tulevaisuuden työ / verkostoitumispäivän suunnittelu 16.-17.9.2018

 

Opettajat: Rosa Autio, Kimmo Huhtimo, Niina Nurminen, Helena Ryti
& Tapio Anttila, Sitra

Ensimmäisenä päivänä Kimmo Huhtimo esitteli projektin hallinnan ja projektijohtamisen keskeisiä periaatteita. Periaatteista tärkein, se johon on aina palattava, on projektin tarkoitus. Tehtävät, tekijöiden vastuuttaminen, tavoitteet ja keinot peilataan aina siihen, miksi projekti toteutetaan.

Tapio Anttilan johdolla keskityttiin kysymyksiin: Mihin yhteiskunta on menossa ja mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Miten näyttelijä vuorovaikutuksen ammattilaisena kykenee vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin? Megatrendikorttien avulla haettiin uusia näkökulmia kurssilaisten omiin projekteihin.

Toinen päivä käytettiin 5.11. järjestettävän ”Ihmisen sote” –tapahtuman suunnitteluun. Rosa Autio loi kurssilaisille yhteisen alustan, jonka avulla kerätään materiaalia ja jatketaan suunnittelua myös lähijaksojen välillä. Tapahtuma järjestetään Lapinlahden sairaalassa. Keskustelun ja verkostoitumisen lisäksi kurssilaiset rakentavat sairaalamiljööseen kokemuksellisen hoivapolun tapahtumaan osallistuville.

Tapio Anttila (Sitra)
Kurssilaisia