Prosessidraama, tarinateatteri, devising

13.-17.6.2018, Näyttelijöiden kesäkoti, Suviranta

Opettajat: Minna Hokkanen, Jaana Taskinen, Helena Ryti

 

”Egoton esiintyminen” – päivien slogan

 

PROSESSIDRAAMA

Prosessidraaman periaatteena on käsitellä jotain ryhmälle tärkeää tai ajankohtaista asiaa.  Se on aina prosessi. Se ei tähtää valmiiseen taideteokseen, vaan pyrkii keskusteluttamaan ryhmää ja löytämään uusia näkökulmia käsiteltävään teemaan. Materiaalina käytetään usein satua, myyttiä, runoa, laulua nk. verukkeena. Tällöin kyetään etäännyttämään teeman mahdollisesti mukanaan tuomia kipupisteitä ja käsittelemään niitä turvallisesti. Prosessidraaman vetäjän on kuunneltava ryhmää ja oltava valmis muuttamaan prosessin suuntaa sen mukaan, mihin ryhmä sitä vie.  Harjoitteina voi toimia erilaiset soveltavan teatterin menetelmät muunnettuina käsiteltävään kontekstiin.

Jakson ensimmäisenä päivänä tutustuttiin menetelmään teemana manipulointi ja verukkeena satu Keisarin uudet vaatteet.

DEVISING

Devising on menetelmä, jonka avulla lähdetään rakentamaan esitystä  tyhjästä. Käsikirjoitusta ei ole. Erilaisten harjoitteiden avulla synnytetään tilanteita, roolihenkilöitä, tiloja. Materiaali syntyy prosessina yhdessä koko ryhmän kesken. Ohjaajan tehtävänä on vähitellen suunnata kehittyvää tarinaa, kohtauksia, fragmentteja kohti yhtenäistä kokonaisuutta.

Suvirannassa viimeisenä päivänä syntyi ”Gasthaus Wunderbar ja erityisesti huone 555, joka imaisee asukkaansa sisään myyttiseen todellisuuteen…”


TARINATEATTERI  

Tarinateatteri on Jonathan Foxin kehittämä menetelmä, joka perustuu vuorovaikutukseen ja improvisaatioon. Sen raameina toimivat rituaalit ja erilaiset esitystekniikat. Näyttämöllä on neljä näyttelijää ja muusikko. Lisäksi mukana on ohjaaja, joka toimii linkkinä ja oppaana näyttämön ja katsomon välissä haastatellen tarinan kertojaa ja määritellen kulloinkin käytettävän tekniikan. Tarinateatterin keskiössä on aina tarinan kertoja. Näyttelijät peilaavat kerrotun tunnelman, tunteen tai tarinan sen kertojalle takaisin käyttäen ohjaajan määrittelemää tekniikkaa, joita on lukuisia liikkuvasta patsaasta pitkään tarinaan.

Tarinateatteri menetelmänä soveltuu erityisesti sosiaalisektorille ja erityisryhmille.

Kolmen päivän ajan kurssilaiset opiskelivat, minkälaisia ja kuinka pitkiä tekniikoita missäkin tilanteessa kannattaa käyttää ja miten näyttelijäntyö palvelee tarinaa.