Förtroendemän

Avsikten med förtroendemannasystemet är att främja att teaterkollektivavtalet följs och att meningsskiljaktigheter mellan arbetgivare och skådespelare snabbt, ändamålsenligt och rättvist utreds.

Förtroendemannen är en skådespelare som teaterns artistförening utsett till sin representant att sköta de uppgifter som avses i kollektivavtalets förtroendemanna-avtal.

Det är skäl för gästande skådespelare att ta kontakt med förtroendemannen vid en teater innan man undertecknar arbetsavtal. Förtroendemannen representerar även gästande skådespelare som befullmäktigat förtroendemannen till denna uppgift.

 

De svenskspråkiga förtroendemän är:

Svenska Teatern
Max Forsman
tfn 040 570 4397
max.forsman(at)gmail.com
 

Lilla Teatern - Helsingfors Stadsteater
Antti Timonen
tfn 040 515 6336
a.j.timonen(at)gmail.com
 

Åbo Svenska Teater
Bror Österlund
tfn 041 502 3448
boysi.osterlund@gmail.com
 

Wasa Teater
Johan Aspelin
tfn 040 513 3092
johan.aspelin(at)gmail.com
 

Unga Teatern och Viirus torde för tillfället inte ha några förtroendemän
 

Frilansare
Susanna Ringbom
tfn 050 544 3865
susanna.ringbob(at)pp.inet.fi

 

Andra teatrar...