Medlemskap • Medlemsförmåner • Medlemsavgift

Medlemskap

Medlemmarna i Finlands Skådespelarförbund är personmedlemmar. Förbundet har underavdelningar. Förbundet rekommenderar att man ansluter sig till någon av dem.

Medlemsförmåner på svenska (4 s.)
Medlemsförmåner mer allmänt (på finska)


 

Ordinarie medlemskap


Person som genomgått utbildning:

  • vid Teaterhögskolan - institutionerna för skådespelararbete/danskonst
  • vid institutionen för skådespelararbete vid Tammerfors universitet
  • motsvarande utbildning utomlands
  • utbildningsprogrammet för operasångare vid Sibelius-akademin

Medlemskap förutsätter huvudsaklig utkomst som skådespelare / dansare / sångare


 

Provmedlemskap


Till tidsbunden provmedlem kan en person godkännas efter två år som skådespelarpraktikant eller på annat sätt verksam inom yrket under två års tid. Provmedlemskapet pågår minst 4 år. (Förutsättningarna för att kunna överflyttas till ordinarie medlem är minst sex års arbete och studier vid sidan av detta arbete som förbundets tidsbundna provmedlem).

Medlemskap förutsätter huvudsaklig utkomst som skådespelare / skådespelarpraktikant / dansare / sångare.


 

Elevmedlem
 

  • vid Teaterhögskolan - institutionerna för skådespelararbete/danskonst
  • vid institutionen för skådespelararbete vid Tammerfors universitet
  • motsvarande utbildning utomlands
  • utbildningsprogrammet för operasångare vid Sibelius-akademin

Medlemskap förutsätter studier på heltid vid någon av ovannämnda läroanstalter.
 

Man kan även fylla i blanketten på nätet. (på finska)


 

Medlemsavgift • kontroll / inkomsfrågan
här...


Bilaga till skattedeklarationen (också på svenska)
här...


A-kassan Finka
här...