Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Ylen radion palkkiot näyttelijöille

Palkkiot sisältävät on demand streaming -korvauksen (2%)

Korvaus

Pohjamaksu

79,73 €

Rivimaksu

Kuitenkin 50 riviin asti

1,98 €

99,33 €

Työpalkkio/tunti

27,34 €

Tietyn roolin osalta yhtiö voi maksaa näyttelijälle roolin edellyttämän erityisen pätevyyden ja/tai sen erityisen vaativuuden perusteella yllä mainittuun roolipalkkioon 5–20 %:n lisäpalkkion, jota harkittaessa on otettava huomioon tehtävän laatu, vaativuus ja vastuullisuus sekä näyttelijän taito, kyky ja kokemus.

  • Rivi on 60 kirjainpaikkaa, alle 10 kirjaimen lisärivejä ei oteta huomioon.
  • Runorivi on yksi säe.
  • Laulurivi on 3 laulettua tahtia.
  • Työtuntien vähimmäismäärä 2 t/työkerta.

Sarjaohjelmat

Itsenäisistä, omaotsikkoisista sarjakuunnelmista lasketaan palkkiot kultakin osalta erikseen, kuitenkin vähintään pienin tämän sopimuksen mukainen palkkio.

Muista kuin edellä mainituista sarjaohjelmista lasketaan palkkiot samoin kultakin osalta erikseen, kuitenkin vähintään 80 % pienimmästä tämän sopimuksen mukaisesta palkkiosta.

Mikäli sarjaohjelmissa taiteilijan työtunnit eivät ole selvästi jaettavissa osille, ne jaetaan osien rivien suhteessa.

Työsopimuksen peruuttaminen

Jos sovittuun työn alkamispäivään on aikaa vähemmän kuin 10 vrk, maksetaan näyttelijälle 70 % pohja- ja rivimaksun summasta. Rivimaksu lasketaan vähintään 50 riviltä.

Jos ohjelman tuotanto lopetetaan sen jo alettua, maksetaan näyttelijälle tariffin mukaiset palkkiot tehdystä työstä ottaen myös huomioon mitä työkerran peruuttamisesta on sovittu, kuitenkin vähintään pienin tämän sopimuksen mukainen palkkio.

Työkerran peruuttaminen

Jos Yleisradio taiteilijasta riippumattomasta syystä peruuttaa sovitun työkerran vähemmän kuin kolme vuorokautta ennen työkerran alkamista, taiteilijalle suoritetaan peruutetulta ajalta tämän sopimuksen mukainen työpalkkio, mikäli kysymyksessä ei ole yhteisestä sopimuksesta tehty työaikajärjestely. Samoin jos varattua työkertaa ei taiteilijasta riippumattomasta syystä käytetä kokonaan, maksetaan palkkio siltä ajalta, joksi hänet oli työsuoritusta varten varattu.

Teatterinäytelmien taltiointi

Näyttelijälle maksetaan 70 % pohja- ja rivimaksun summasta. Rivimaksu lasketaan vähintään 50 rivistä. Lisäksi maksetaan radioesitystä varten tehdyistä työtunneista työpalkkiot.

Uusittu sopimus

Näyttelijälle maksetaan 50 rivin rivimaksu ja työpalkkiot.


Luenta ja lausunta

a) Lausunta, lähinnä lyriikka

Korvaus

1-10 minuuttia

297,70 €

kultakin seuraavalta minuutilta

20,41 €

Taltioitu lausuntaohjelma voidaan ensilähetyksessä jakaa osiin ainoastaan samassa ohjelmassa tai ohjelmasarjassa ja on ao. taiteilijan saatava jakamisesta tieto.

Uusinnat lasketaan aina vähintään vähimmäispalkkion mukaan.

b) Luenta, lähinnä kaunokirjallinen proosa ja jatkoluenta

Korvaus

1-15 minuuttia

262,86 €

kultakin seuraavalta minuutilta

12,86 €

Yli tunnin kestävästä jatkoluennasta sovitaan erikseen.

Jos samaan työkertaan sisältyy sekä a)- että b)-kohdan mukaista työsuoritusta, lasketaan vähimmäispalkkio a)-kohdan mukaan ja 10 minuutin ylimenevältä ajalta ao. työn edellyttämän kohdan mukaan.

Matkatuntikorvaus

Matkatuntikorvaus on 14,15 €.

Jäsenille lisätietoa kirjautumalla. Kirjaudu sivustolle.