Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Ylen tv-palkat freelancereille

Palkkiot sisältävät on demand streaming -korvauksen (2,4%)

Korvaus

Rivimaksu

Kuitenkin 40 riviin asti

9,79 €

391,46 €

Työpalkkio/tunti

29,41 €

Tietyn roolin osalta yhtiö voi maksaa näyttelijälle roolin edellyttämän erityisen pätevyyden ja/tai sen erityisen vaativuuden perusteella yllä mainittuun roolipalkkioon 5–20 %:n lisäpalkkion, jota harkittaessa on otettava huomioon tehtävän laatu, vaativuus ja vastuullisuus sekä näyttelijän taito, kyky ja kokemus.

  • Rivi on 60 kirjainpaikkaa, alle 10 kirjaimen lisärivejä ei oteta huomioon.
  • Runorivi on yksi säe.
  • Laulurivi on 3 laulettua tahtia.
  • Työtuntien vähimmäismäärä 2 tuntia/työkerta
  • Työtuntien vähimmäismäärä 4 tuntia/työsopimus

Sarjaohjelmat

Itsenäisistä, omaotsikkoisista sarjanäytelmistä lasketaan palkkiot kultakin osalta erikseen, kuitenkin vähintään pienin tämän sopimuksen mukainen palkkio.

Muista kuin edellä mainituista sarjaohjelmista lasketaan palkkiot samoin kultakin osalta erikseen, kuitenkin vähintään 80 % pienimmästä tämän sopimuksen mukaisesta palkkiosta.

Mikäli sarjaohjelmissa taiteilijan työtunnit eivät ole selvästi jaettavissa osille, ne jaetaan osien rivien suhteessa.

Työsopimuksen peruuttaminen

Jos sovittuun työn alkamispäivään on aikaa 1 kk, maksetaan peruuttamisesta 35 % rivimaksusta, laskettuna kuitenkin vähintään 40 riviltä.

Mikäli peruuttaminen tapahtuu mainitun määräajan jälkeen, maksetaan näyttelijälle 70 % rivimaksusta, kuitenkin vähintään pienin tämän sopimuksen mukainen palkkio.

Jos ohjelman tuotanto lopetetaan sen jo alettua, maksetaan taiteilijalle tariffin mukaiset palkkiot tehdystä työstä ottaen myös huomioon mitä työkerran peruuttamisesta on sovittu, kuitenkin vähintään pienin tämän sopimuksen mukainen palkkio.

Työkerran peruuttaminen

Jos Yleisradio taiteilijasta riippumattomasta syystä peruuttaa sovitun työkerran vähemmän kuin kolme vuorokautta ennen työkerran alkamista, taiteilijalle suoritetaan peruutetulta ajalta tämän sopimuksen mukainen työpalkkio, mikäli kysymyksessä ei ole yhteisestä sopimuksesta tehty työaikajärjestely. Samoin jos varattua työkertaa ei taiteilijasta riippumattomasta syystä käytetä kokonaan, maksetaan palkkio siltä ajalta, joksi hänet oli työsuoritusta varten varattu.

Teatterinäytelmien taltiointi

Näyttelijälle maksetaan 70 % rivimaksusta, laskettuna kuitenkin vähintään 40 riviltä, ja lisäksi televisioesitystä varten tehdyistä työtunneista työpalkkiot.

Uusittu sopimus

Näyttelijälle maksetaan 40 rivin rivimaksu ja työpalkkiot.

Jäsenille lisätietoa kirjautumalla. Kirjaudu sivustolle.