Mainokset

Sopimuksen pääkohdat

1. työnantaja (se saattaa olla joku näistä: tuotantoyhtiö, mainostoimisto, mainostaja jne.)
2. yksilöi mainos / mainokset
3. työntekemisen aika
4. palkka
5. palkkapäivä
6. käyttöoikeuskorvaukset
7. muut korvaukset (matkakulut, päiväraha jne.)
8. käyttöoikeuksien luovutus: alkamis- ja päättymisajankohta, mediat lueteltuna
9. optio (mahdolliset myöhemmät käyttöoikeudet)

Kokonaiskorvaus jakaantuu palkkaan ja tekijänoikeuskorvaukseen.
Lisäksi maksetaan sovittaessa matkakorvaus ja päiväraha.

Vuosilomakorvaus tulee maksaa vuosilomalain mukaan.
Alle vuoden kestänyt työsuhde 9 % ja yli vuoden kestänyt työsuhde 11,5 %.
Vuosilomakorvaus maksetaan työpalkan päälle.

 

PDF-tiedostoMainosmallisopimus (83 kB)
Mallisopimuslomakkeessa tulee vasta kohdassa ”tuottaja/tilaaja ja näyttelijä ovat sopineet seuraavaa...” määritellyksi se, kuka on työnantaja ja kuka maksaa palkan.

Jäsenille

Pyydä kirjallinen sopimus - vähintään vahvistus suulliseen sopimukseen!

Jos sinulle koekuvauskutsun yhteydessä ilmoitetaan palkka, tarkenna ennen koekuvaukseen menoa, mitä se sisältää; käyttötarkoituksen laajuus! Pyydä ehdot kirjallisena - vaikkapa sähköpostilla. Jos et saa kirjallista sopimusta, lähetä oma käsityksesi suullisesta sopimuksesta sähköpostilla toiselle sopijaosapuolelle, ja pyydä vahvistusta siitä, että olet ymmärtänyt sopimuksen sisällön oikein. Ellei sopijakumppani kiistä viestisi sisältöä, on sopimus syntynyt viestisi mukaisilla ehdoilla.

Mikäli sinulle ei ennen koekuvausta ilmoiteta palkkaa ja muita sopimusehtoja, neuvottele niistä heti työn varmennuttua. Pyydä sopimus kirjallisena. Jos et saa kirjallista sopimusta, lähetä oma käsityksesi suullisesta sopimuksesta sähköpostilla toiselle sopijaosapuolelle, ja pyydä vahvistusta siitä, että olet ymmärtänyt sopimuksen sisällön oikein. Ellei sopijakumppani kiistä viestisi sisältöä, on sopimus syntynyt viestisi mukaisilla ehdoilla.

Kirjallinen työsopimus / toteen näytettävissä oleva suullinen sopimus pelastaa sinut, jos tuottaja soittaa, ettei mainosta tehdäkään.