Internet-mainoksen lisäoikeudet

Internet-mainoksen lisäoikeuksien minimikorvaukset


Maksetaan alkuperäisen televisiomainoskorvauksen lisäksi.

Huom! alla olevat hinnat pohjautuvat siihen, että työstä maksetaan kokonaispalkkiona minimikorvaus 4200 euroa.

Lisäesitykset Internet
Lisäesitysvuosiminimi 1680 € (40%)
Lisäkuukausiminimi 630 € (15%)

Muut mediat, valtakunnallinen käyttö
Televisiominimi. 1260 € /vuosi (30%)
Myymälämonitoritminimi. 1260 € /vuosi (30%)
Elokuvateatterioikeudet Suomessaminimi 1260 € /vuosi (30%)
Muut, esim. liikennevälineet, messut, urheilutapahtumatmin. 1260 € /vuosi (30%)
kustakin esitysoikeudesta
Vuokraamisoikeus / DVDmin. 1260 € /vuosi (30%)
= mainoselokuvan käyttö vuokrattavien elokuvien/musiikkividoiden/tv-sarjojen yhteydssä.

Still-kuvat, valtakunnallinen käyttö:
- Ulkomainontaminimi 2520 € /vuosi (60 %)
- Lehtimainontaminimi 1260 € /vuosi (30%)
- Myymälämainontaminimi 1260 € /vuosi (30%)

Ulkomaiset tv-esitysoikeudet:
- Baltian maat2100 € /vuosi (50%)
- Skandinavian maat2100 € /vuosi (50%)
- Venäjä2100 € /vuosi (50%)
- Koko Eurooppa4200 € /vuosi (100%)
- Maailmanlaajuinen levitys21000 € /vuosi (500%)