Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kreditointiohje näyttelijöille, käsikirjoittajille ja ohjaajille on julkaistu

Tekijällä on lain mukaan oikeus määritellä miten ja missä hänen tekijätietonsa ilmoitetaan. Hän voi halutessaan käyttää taiteilijanimeä tai pyytää oman nimensä poistamista AV-teoksesta.

Kreditointi perustuu tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeus syntyy sille, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Esittävälle taiteilijalle syntyy tekijänoikeuden lähioikeus (45 §). Laissa säädetyillä moraalisilla oikeuksilla (3 §) tarkoitetaan muun muassa tekijän oikeutta tulla tunnetuksi teoksen tekijänä, eli nimeämisoikeutta. Käytännössä nimeämisoikeus toteutetaan kreditoinnilla, eli tekijän nimen lisäämisellä AV-teokseen alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti, siinä muodossa, kuin tekijä on halunnut. Huomioitakoon, että ”hyvä tapa” ei välttämättä tarkoita alalle muodostunutta vakiintunutta käytäntöä.

Tekijällä on lain mukaan oikeus määritellä miten ja missä hänen tekijätietonsa ilmoitetaan. Hän voi halutessaan käyttää taiteilijanimeä tai pyytää oman nimensä poistamista AV-teoksesta.

Kreditointi perustuu tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeus syntyy sille, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen (1 §). Esittävälle taiteilijalle syntyy tekijänoikeuden lähioikeus (45 §). Laissa säädetyillä moraalisilla oikeuksilla (3 §) tarkoitetaan muun muassa tekijän oikeutta tulla tunnetuksi teoksen tekijänä, eli nimeämisoikeutta. Käytännössä nimeämisoikeus toteutetaan kreditoinnilla, eli tekijän nimen lisäämisellä AV-teokseen alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti, siinä muodossa, kuin tekijä on halunnut. Huomioitakoon, että ”hyvä tapa” ei välttämättä tarkoita alalle muodostunutta vakiintunutta käytäntöä.

Näyttelijä

Näyttelijänä kreditoidaan henkilö, joka näyttelee ja esittää AV-teoksessa hahmoa, jolla on roolinimi ja käsikirjoitukseen kirjoitettua toimintaa, usein myös dialogia. Roolinimi on nimi, jolle hahmon repliikit on käsikirjoitukseen merkitty. Roolinimi voi olla esimerkiksi Äiti, Matti Meikäläinen, tai Asiakaspalvelija.

Ääninäyttelijä

Näyttelijänä kreditoidaan myös henkilö, joka työskentelee AV-teoksessa vain äänellään. Kreditoitaessa tulee mainita, minkä hahmon/millaista ääntä ääninäyttelijä näyttelee, jotta hänen työsuorituksensa on identifioitavissa AV-teoksesta.

Käsikirjoittaja

Käsikirjoittajana kreditoidaan henkilö, joka vastaa AV-teoksen käsikirjoituksesta ja laatii käsikirjoituksen. Käsikirjoittaja kirjoittaa yleensä teoksen sisällön, maailman ja tarinat, henkilöt, jännitteet ja dialogin, rajaa aiheen, hahmottaa kokonaisuuden ja laatii käsikirjoituksen, jonka avulla tuotannosta keskustellaan ja jonka varaan tuotanto rakennetaan. Käsikirjoittajaksi kreditoidaan myös toisen alkuperäisteoksen, kuten esimerkiksi kirjan pohjalta kirjoitetun käsikirjoituksen tekijä.

Käsikirjoittajaksi ei voida kreditoida henkilöä, joka on vain kommentoinut käsikirjoitusta tai esimerkiksi laatinut alkuperäisen käsikirjoituksen pohjalta kuvauskäsikirjoituksen.

Pääkäsikirjoittaja

Pääkäsikirjoittajana kreditoidaan käsikirjoittaja, joka johtaa käsikirjoittajien ryhmää, vastaa TV-sarjan käsikirjoituksista koko ryhmän puolesta ja kirjoittaa sekä viimeistelee lopulliset käsikirjoitusversiot.

Lähtökohtana on, että TV-sarjassa jaksoa kirjoittava käsikirjoittaja kreditoidaan käsikirjoittajana, ei jaksokäsikirjoittajana. Kirjoittajahuone-työskentelyssä käytetään joskus kreditointinimikettä jaksokäsikirjoittaja. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Suositus on erottaa kirjoitusryhmän tekijät siten, että sarjalla on pääkäsikirjoittaja ja hänen alaisuudessaan työskentelee käsikirjoittajia.

Alkuperäiskonsepti, alkuperäiskonseptin luoja

Alkuperäiskonseptin luoja kreditoidaan käsikirjoittajana. Tekijä on kirjoittanut AV-teoksen konseptin tai formaatin. Konseptin on oltava enemmän kuin pelkkä idea: alkuperäiskonseptin tekijänä kreditoitavan henkilön on täytynyt materialisoida konsepti jonkinlaiseksi omaperäiseksi idean ilmaisuksi, joka on tunnistettavissa riittävän tarkasti ja objektiivisesti. Konsepti sisältää yleensä aiheen, teeman, juonen, henkilöt, tyylin, teoksen toistuvan rakenteen ja keston. Alkuperäiskonseptin luojan kirjallinen ja/tai taiteellinen työ toisintuu esimerkiksi TV-sarjassa ja formaatin tai TV-ohjelman jatkokausissa sekä kansainvälisissä toteutuksissa.

Alkuperäiskonseptin luoja on mainittava jatkokausien ja kansainvälisten toteutuksien yhteydessä, vaikka hän ei olisi enää mukana toteuttamassa niitä.

Tarina

Tarinan kirjoittaja kreditoidaan käsikirjoittajana. Tekijä on kirjoittanut alkuperäiskonseptin ja/tai tarinalinjat, joihin käsikirjoitus perustuu. Tarina voi syntyä esimerkiksi kirjoittajahuone -työskentelyssä pääkäsikirjoittajan johdolla. Kreditointinimikkeen käyttö vaatii kirjallista työskentelyä tarinan parissa. Tarina-kreditointinimikettä ei voida käyttää sellaisesta käsikirjoittajan työn kommentoinnista, joka kuuluu ohjaajan ja tuottajan omaan työhön.

Elokuvan ohjaaja

Ohjaajan krediittiin oikeuttaa elokuvan eteen tehty kokonaisvaltainen taiteellinen työ. Tällä tarkoitetaan muun muassa teoksen suunnittelua, kuvausten johtamista sekä panosta jälkityövaiheessa. Elokuvalla tarkoitetaan tässä lyhytelokuvaa, luovaa dokumenttielokuvaa sekä pitkää näytelmäelokuvaa.

Elokuvan ohjaaja kehittää ja toteuttaa elokuvan sen ensisijaisena taiteellisena johtajana, ja kantaa kokonaisvastuun taiteellisesta sisällöstä. Ohjaaja johtaa ja ohjaa kaikkia elokuvan luomisprosesseja, joissain tapauksissa jo konseptin suunnittelusta alkaen, mutta aina levitykseen asti.

Ohjaaja sitoutuu tuottajien ja rahoittajien kanssa yhdessä määriteltyyn käsikirjoitukseen, tavoitekestoon, ikärajaan ja budjettiin. Ohjaajalla on viimeinen päätösvalta elokuvan taiteelliseen sisältöön eli niin sanottuun final cut -versioon, ellei toisin ole sovittu.

TV-sarjan pääohjaaja/ohjaaja

Kuten elokuvan ohjaaja, TV-sarjan pääohjaaja tekee taiteellisesti kokonaisvaltaista työtä sarjan eteen. TV-sarjalla tarkoitetaan tässä käsikirjoitettua, fiktiivistä sarjamuotoa tai luovaa dokumentaarista sarjamuotoista sisältöä.

Pääohjaaja vastaa TV-sarjan yhtenäisestä taiteellisesta kokonaisuudesta käsikirjoituksen tarkoituksen ja budjetin mukaisesti. Työ tapahtuu useimmiten tiiviissä yhteistyössä käsikirjoittajan ja tuottajan kanssa. Pääohjaaja/ohjaaja ohjaa joko koko TV-sarjan itse tai yhteistyössä yhden tai useamman ohjaajan kanssa, tai johtaa yksittäisistä jaksoista vastaavien jakso-ohjaajien työskentelyä. Usean ohjaajan mallissa pääohjaaja ohjaa itse usein TV-sarjan ensimmäiset jaksot. TV-sarjan pääohjaaja osallistuu jälkityövaiheeseen.

TV-sarjan jakso-ohjaaja

TV-sarjassa jakso-ohjaajana kreditoidaan henkilö, joka työskentelee pääohjaajan alaisuudessa. Jakso-ohjaaja on vastuussa yhden tai useamman jakson ohjaamisesta. Hän osallistuu vastuullaan olevan jakson suunnitteluun, johtaa sen kuvaukset ja yleensä osallistuu jälkityövaiheeseen. Jakso-ohjaajan tehtävä on varmistaa, että jaksot ovat johdonmukaisia ja noudattavat TV-sarjan yleistä visuaalista tyyliä ja tarinaa.

Katso tarkemmin kreditointiohje.

Ei yhtään uutiskirjettä.