Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tekijänoikeuksista sopiminen

Tekijänoikeuksien siirtäminen eli luovutus tapahtuu pääasiassa sopimuksilla. Oikeudet voidaan siirtää myymällä ne kokonaan tai osittain tai luovuttamalla käyttöoikeuksia eli lisensoimalla.

Tekijänoikeuksien luovutuksesta voidaan sopia:

  • Henkilökohtaisesti työsopimuksessa tai erillisellä tekijänoikeussopimuksella (esim. näyttelijöiden elokuvasopimukset)
  • Työehtosopimuksella ja muulla tekijänoikeuksia koskevalla kollektiivisella sopimuksella (esim. aikaisempi Ylen ja Näyttelijäliiton välinen TES)
  • Tekijänoikeusjärjestön sopimuslisenssillä (esim. Kopioston maksamat verkkotallennuspalvelut)

Tekijänoikeuden luovutusta koskevassa sopimuksessa tulee sopia:

  • kuinka laajalti teoksen esitysoikeuksia ja eri käyttömuotoja luovutetaan,
  • kuinka pitkäksi aikaa
  • ja mitä luovutuksesta korvataan.

Sopiminen tulisi tehdä oikeus- tai käyttöoikeuskohtaisesti ja siten, että korvaus jokaisesta on sovittu erikseen.

Tekijänoikeuslaissa on 3.4.2023 lähtien uusia säännöksiä tekijälle maksettavasta korvauksesta ja niiden oikean tason tarkastamisesta. Varmista, että uudet säädökset näkyvät av-alan työsopimuksessasi:

  • Pyri saamaan sopimukseen rojalti

Kertakorvaus ei saa olla enää pääsääntö. Korvauksessa tulee huomioida teoksen käytön ja teoksen tuottamien tulojen määrä.

  • Sovi, että saat raportin tuotannosta kertyneistä tuloista vähintään kerran vuodessa

Tuotantoyhtiön tulee raportoida vuosittain teoksesta saadut tulot, vaikka sopisit poikkeuksellisesti kertakorvauksesta. Myös budjetti sisältää teoksesta saatavia tekijänoikeustuloja.

Uudet säädökset tarkemmin

1. Tekijänoikeuslain 28 a §:n mukaan näyttelijällä on oikeus saada teoksen hyödyntämisestä asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus.

Näyttelijälle maksettavat korvaukset voivat olla kiinteämääräisiä ja kertakaikkisia tai perustua teoksen käytön määrään, kuten tyypillisesti niin kutsutuissa rojaltisopimuksissa. Lisäksi on mahdollista, että korvauksia maksetaan palkkana tai palkkaan sisältyvänä. Korvaukset voivat olla myös palkan ja muulla tavoin määräytyvien korvausten yhdistelmiä.

Selvimmin lain edellytykset täyttää korvaus, joka huomioi tekijän panostuksen lisäksi myös teoksesta kertyvät tulot esim. rojaltina. Kertakaikkiset eli ns. könttäkorvaukset eivät saa olla pääsääntönä.

2. Alkuperäistä korvausta voidaan korjata jälkikäteen tekijänoikeuslain 29 §:n perusteella, jos korvaus ei ole ollut alun perin lain mukainen tai korvaus ei ole oikeassa suhteessa teoksesta myöhemmin muodostuviin tuloihin.

Jälkikäteinen korvauksen tarkastaminen edellyttää näyttelijältä aktiivisia toimia mutta myös sitä, että näyttelijä saa tietoa teoksesta tai tuotannosta saatavista tuloista.

3. Näyttelijälle on raportoitava vähintään kerran vuodessa teoksen käyttö ja käytöstä muodostuneet tulot tekijänoikeuslain 30 a §:n perusteella.

Raportointi pitää olla säännöllistä ja vuosittaista ja raporttien pitää sisältää merkityksellisiä tietoja käytön laajuudesta, käyttömuodoista ja eri käytöstä saaduista tuloista. Erityisen tärkeää on saada raportit silloin, kun on sovittu rojaltimuotoisesta korvauksesta. Raportointivelvoite koskee myös tuotantojen budjetteja, jos rahoituksen saamiseksi on myyty etukäteen oikeuksia.

Raportoinnin yksityiskohdista sovitaan tekijänoikeuksien luovutusta koskevassa sopimuksessa. Raportointioikeudesta ei voi luopua.