Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Häirinnän ehkäisy

Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu työssään seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi. Vastuu häirinnän poistamisesta siirtyy työnantajalle siinä vaiheessa, kun työnantaja on saanut tiedon työntekijän kokemasta häirinnästä. Mikäli työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin, hän syyllistyy tasa-arvolain kieltämään syrjintään.

Työnantajalla on monia keinoja ehkäistä työpaikalla esiintyvää seksuaalista ja sukupuolista häirintää.

Häirintää ehkäiseviä toimenpiteitä:

 • johdon selkeä ilmaus siitä, että työpaikalla ei hyväksytä häirintää (nollatoleranssi)
 • hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt
 • ennalta laaditut menettelytavat, joilla häirintään puututaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti
 • työntekijöiden perehdyttäminen häirinnän välttämiseen ja ehkäisemiseen
 • esimiesten kouluttaminen häirinnän havaitsemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen

Häirintää voi ehkäistä myös huolehtimalla, ettei työpaikan työoloissa ole epäkohtia, jotka altistavat häirinnälle. Häirinnän taustalla on usein töiden huono organisointi, epäselvät vastuut, puutteellinen esimiestyö ja toimimaton yhteistyö. Myös liiallinen työmäärä ja aikapaine voivat vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ei aina käyttäydytä asiallisesti.

Työnantajan keinoja puuttua häirintään:

 • häiritsijälle annettava huomautus
 • varoitus
 • työtehtävien tai työskentelytilojen järjestelyt
 • häiritsijän työsuhteen irtisanominen tai purku

Ohjeita työ- ja ohjaustilanteisiin

 • taide ei tee seksuaalisesta tai sukupuolisesta häirinnästä hyväksyttävää
 • jokaisella näyttelijällä on oikeus omiin rajoihin
 • on hyvä rakentaa luottamuksen ilmapiiri, että työryhmässä jokainen kokee, että on mahdollista ilmaista, jos raja on ylitetty – näin vastanäyttelijäkin voi luottaa siihen, ettei tietämättään ylitä toisen henkilökohtaisia rajoja
 • intiimit kohtaukset ja muu näyttelijöiden välinen läheisyys: sisältö ja koreografia käydään etukäteen läpi ja liikkeet sovitaan
 • sopimalla, ei määräämällä; oikeus myös kieltäytyä ilman seurauksia
 • oikeus ja velvollisuus puuttua ohjaajan häiritsevään kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen
 • raiskausten tai naisia alistavan roolisuorituksen osalta on hyvä käydä keskustelu sen tarpeellisuudesta tai esittämistavasta
 • väkivalta näyttämöllä suunnitellaan ja harjoitellaan kunnolla

Tutustu ohjeistukseen intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä (PDF).

Ohjeita työhönottoon, auditioneihin ja castingiin

 • työhönotossa ei saa kysyä henkilökohtaisia asioita (mm. seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät asiat)
 • koetilanteessa ei saa olla seksiä tai simuloitua seksiä
 • koetilanteessa ei saa vaatia riisuutumista osittain tai kokonaan, ellei paikalla ole yhteisesti sovittu ulkopuolinen henkilö
 • koeolosuhteet on luotava sellaisiksi, että mahdollisuudet seksuaaliselle häirinnälle kaikissa muodoissa on minimoitu (tilat, paikalla olevat henkilöt ym.)
 • näyttelijällä on oikeus kieltäytyä tilanteesta, jonka kokee ahdistavaksi
 • em. kieltäytyminen ei saa vaikuttaa työhönottoon tai roolitukseen
 • työnhakijalta ei saa vaatia mitään seksuaalisia tekoja työn saamiseksi