Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kriterier för medlemskap i Skådespelarförbundet

Det går att ansöka om ordinarie medlemskap eller studentmedlemskap i Skådespelarförbundet.

Ordinarie medlemskap i Skådespelarförbundet

Det finns tre ansökningskategorier för ordinarie medlemskapet. Den sökande måste ange i vilken kategori hen ansöker sitt medlemskap..

Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

1) Medlemskap enbart baserat på utbildning:

Yrkesutbildning på högskolenivå för skådespelare / sångare / dansare:

160 studiepoäng eller motsvarande totalt 3 års heltidsstudier i Finland (i huvudsak kandidatexamen) eller utomlands (i huvudsak BA-examen), Storbritannien 120 poäng = 60 studiepoäng

BA-examen eller motsvarande omfattande helhets-/huvudsakliga studier godkänns från dessa lärosäten:

 • Teaterhögskolans utbildningsprogram i skådespelarkonst (finskspråkig och svenskspråkig)
 • Teaterhögskolans dansinstitution
 • Tammerfors universitets teaterinstitution
 • Sibelius-Akademins operautbildning
 • Lahtis yrkeshögskoleutbildning i musikteater
 • Tammerfors yrkeshögskoleutbildning i musikteater
 • Åbo Konsthögskolan musikteater
 • Helsingfors Yrkeshögskola Stadia, filmskådespelare
 • Catalyst Institute For Creative Arts and Technology Berlin
 • Copenhagen International School of Performing Arts
 • Guildford School of Acting
 • Göteborgs Universitet
 • Balettakademien Göteborg
 • East 15 Acting School
 • Institute of Arts Barcelona
 • London Metropolitan University, BA Theatre and Performance Practice
 • Teaterhögskolan i Luleå
 • Musikalakademin Umeå
 • Statliga teaterakademin i Sankt Petersburg
 • Petrozavodsks statliga konservatorium
 • Performing Arts School Göteborg
 • Royal Academy of Dramatic Art (RADA)
 • Royal Birmingham Conservatoire
 • Royal Conservatoire of Scotland
 • Stockholms Dramatiska Högskolan
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Teaterhögskolan i Malmö
 • Trinity College Dublin
 • Victorian College of the Arts, Melbourne
 • University of Chichester: Acting For Film BA ja Music and Musical Theatre BA
 • University of West London
 • University of Wales Trinity Saint David
 • Norwegian Theatre Academy
 • Escola Superior de Arte Dramatica de Galicia, Espanja

Särskild masterutbildning Teak + Näty -> situationer där skolan granskat personens tidigare bakgrund i fråga om skådespelarstudier och huruvida den motsvarar / är tillräcklig för en BA-examen och urvalet till studierna skett genom ett inträdesprov.

Den sökande tillhandahåller en specifikation av studiepoängen, studiernas varaktighet och deras innehåll. Om informationen inte tillhandahålls och förbundet inte redan har uppgifter om den utländska skolan/utbildningslinjen i fråga behandlas inte ansökan.

Omvandling av en högskoleexamen erhållen utanför EU till studiepoäng:

Studiepoäng (sp) är en norm som skapats i EU inom ramen för Bolognaprocessen för att mäta studier. 60 studiepoäng motsvarar ett läsårs arbetsmängd eller 1 600 arbetstimmar. En studiepoäng motsvarar alltså en arbetsinsats på ungefär 27 timmar.

Om 3 år / 160 sp inte uppfylls görs ansökningen för kategori 3 baserat på arbete och utbildning.

2) Medlemskap enbart baserat på arbetserfarenhet

Yrkesmässigt arbete under 3 år som skådespelare / sångare / dansare + huvudsaklig inkomst från arbete som skådespelare i ett anställningsförhållande, företagare, egenföretagare eller stipendietagare.

Den sökanden gör själv beräkningen av de 3 åren och tillhandahåller en specifikation för att motivera den.

Specifikationen måste innehålla avtalen som beaktats i beräkningen samt uppgifter om inkomsterna. Om specifikationen är bristfällig eller inte motsvarar beräkningen behandlas inte ansökan.

 • yrkesmässigheten och huvudsaklig inkomst bevisas främst med intjänad inkomst, i vissa fall även med en kombination av arbetets varaktighet och inkomsterna
 • Om den sökande anger arbeten som inkluderas i beräkningen på basis av varaktighet och arbeten som inkluderas i beräkningen på basis av inkomster, ska arbeten som inkluderas i beräkningen på basis av inkomster räknas så, att 2 000 euro motsvarar en månad.
 • teaterarbete (bl.a. sommarteatrar och s.k. amatörteatrar) enligt avtalets längd om lönen motsvarar kollektivavtalets minimilön (min. 2 000 euro / mån eller minimilönen för gästande skådespelare)
 • stipendiearbeten enligt arbetsdagar
 • andra arbeten 3 x 25 000 euro = (12,5 x 2 000 euro)

Summan per år grundar sig på:

Kollektivavtalet för teaterbranschen: minimimånadslönen för en person utan utbildning 2 000 euro, betalas 12,5 mån/ år

2 000 euro / mån = medlemsavgiftsklasser:

D. 26 500 – 31 499 € → 468 / år → 39 / mån
E. 21 500 – 26 499 € 384 / år → 32 / mån

Andra arbeten:

 • uppträdanden, skådespeleri och rollarbete i olika former, i olika produktioner och samarbeten
 • den tillämpade teaterbranschen: forumteater, museumteater
 • ljudarbeten: radioteater och dubbningar
 • som tolkningshjälp i oklara fall, t.ex. vad gäller ersättningens storlek och avtalsvillkoren
 • följande beaktas inte: assisterande uppgifter, undervisning, regiarbeten och författande(dramatisering) som inte är kopplat till skådespelararbete
 • justeringsperiod högst 5 år bakåt i tiden från tidpunkten för ansökan

3) Medlemskap baserat på arbete och utbildning

Arbete och utbildning sammanlagt 3 år = 36 mån:

 • deltidsutbildning för skådespelare som lett till en annan examen än kandidatexamen/BA-examen, kurser vid öppna universitet och dyl. vid lärosätena förtecknade i punkt 1, utbildningens varaktighet beräknas enligt studiepoängsdefinitionen: 160 h = 6 studiepoäng = 1 mån
 • annan högskoleexamen (kandidat- / BA-examen) inom yrket i ett annat område, dvs. exempelvis regissör, dramaturg, kompenserar 2 år
 • Lahtis folkhögskola eller motsvarande folkskoleutbildning som äger rum på heltid: 1 år kompenserar 6 mån och 2 år kompenserar 1 år
 • Dramainstruktörsutbildning (yrkeshögskola) kompenserar för 1 år
 • Danspedagog (yrkeshögskola) kompenserar för 1 år
 • arbete räknas enligt punkt 2 (2 000 euro = 1 mån)
 • utöver det arbete som förtecknas i punkt 2 kan följande beaktas som arbete i denna kategori:
  -ljudarbeten: ljudböcker, voice-over-arbeten
  -reklamer
  -egna skådespelarprojekt (inkl. författande, regi)
  -annan tillämpad teater: bl.a. simuleringar

Justeringsperiod högst 5 år bakåt i tiden från tidpunkten för ansökan.


Studentmedlemskap

Du kan vara studentmedlem i Skådespelarförbundet under din studietid, dock högst i 3 år. En studentmedlem måste studera på heltid. Enbart personer som studerar vid de finländska lärosäten som förtecknas i punkt 1 kan beviljas studentmedlemskap.

Studenter måste inte betala någon medlemsavgift och på grund av detta är deras medlemskapsförmåner begränsade.

Skådespelarförbundet erbjuder inte några tjänster för personer som studerar eller arbetar utomlands. Vi uppmanar till att i sådana fall ansluta sig till ett lokalt förbund. När du återvänder till Finland kan du ansöka om ordinarie medlemskap i Skådespelarförbundet, ifall ovanstående kriterier uppfylls.