Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Teatterien palkat ja työsopimukset

Teattereissa noudatetaan joko Näyttelijöiden Teatterityöehtosopimusta tai Kunnallista näyttelijän työehtosopimusta riippuen siitä kumman sopimuksen piiriin teatteri kuuluu. Työehtosopimuksia sovelletaan, kun henkilö tekee näyttelijän työtä.

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus on voimassa 8.4.2022–28.2.2024.

Näyttelijöiden Teatterityöehtosopimus (PDF) on yleissitova, ja sitä tulee noudattaa kaikessa ammattiteatteritoiminnassa, eli kaupunginteattereissa, kesäteattereissa ja muussa teatteritoiminnassa.

Täyskunnallisissa teattereissa noudatetaan Kunnallista näyttelijöiden työehtosopimusta (PDF). Täyskunnallisia teattereita ovat Lahden, Kuopion, Jyväskylän, Vaasan, Lappeenrannan, Kajaanin ja Kemin kaupunginteatterit sekä Teatteri Imatra ja Wasa Teatern.

Näyttelijän kanssa voidaan tehdä teatteriin:

 • toistaiseksi voimassaoleva työsopimus
 • määräaikainen vähintään 1 vuoden mittainen määräaikainen sopimus
 • vierailevan näyttelijän sopimus

Teatterin on noudatettava työehtosopimuksen säännöksiä, eikä teatteri voi sopia näyttelijän kanssa huonommista työehdoista.

Työehtosopimuksista löytyvät mm. vierailevia näyttelijöitä koskevat sopimusmallit, joiden mukaisesti työsopimukset tulisi vierailevien näyttelijöiden kanssa aina tehdä. Sopimusmallit velvoittavat työnantajia samalla tavalla kuin muutkin työehtosopimusten määräykset.

Teatterisopimusta tehdessä kannattaa olla yhteydessä kyseisen teatterin luottamushenkilöön.

Vieraileva näyttelijä

Vierailevan näyttelijän sopimus on määräaikainen työsopimus, jonka alkaminen ja päättyminen sovitaan tarkoilla päivämäärillä. Sopimuksen päättyminen määritellään sunniteltujen esitysten mukaan. Suunniteltujen esitysten määrä kirjataan sopimukseen.

Vierailevan näyttelijän palkka perustuu harjoitus- ja esityskertoihin.

Esityspalkkio

Teatterityöehtosopimus 1.9.2022 lukien

 1. A-rooli 198,60 euroa
 2. B-rooli 166,07 euroa


Kunnallinen työehtosopimus 1.6.2022 lukien:

 1. A-rooli 198,51 euroa
 2. B-rooli 165,98 euroa

Harjoituspalkkio on 50 % sovitusta esityskorvauksesta.

Työsopimukseen pitää kirjata vierailijan henkilökohtaisten harjoitusten minimimäärä. Ylimenevistä harjoituksista pitää sopia erikseen (ei koske kunnallisia teattereita).

Esityspalkkio maksetaan vähintään 15 esityksestä. Esityspalkkio maksetaan myös pääharjoituksista (väh. 3 kpl).

Palkkion määräytymisperusteena tulee huomioida näyttelijän työkokemus (vrt. kokemuslisä), koulutus ja ammatinhallinta. Palkassa tulee huomioida henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osuus 5 vuotta 5 % ja 10 vuotta 10 %.

 • sovittu palkkio kattaa korkeintaan 4 tuntia esitykseen käytettyä aikaa, ellei muuta ole erikseen sovittu
 • ylittävältä osin tulee maksaa korvaus kultakin alkavalta puolelta tunnilta
 • ylittävän osan maksamisessa tuntipalkka = esityspalkkio : 7,5
 • harjoituskorvaus kattaa myös korkeintaan 4 tuntia
 • ns. pitkästä harjoituksesta maksetaan 2 x harjoituskorvaus

Sunnuntaityö 100 %:lla korotettu palkka

Lomakorvaus 12 %.

Lomaraha 50 % lomakorvauksesta (ei kunnallisessa sopimuksessa)

Kuukausipalkkainen työsopimus

Kuukausipalkkainen työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai se voi olla määräaikainen ns. vähintään vuoden kestävä kiinnitys, joka alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Vierailevan näyttelijän sopimus voi olla kuukausipalkkainen vain poikkeuksellisesti. Mikäli sellaista tarjotaan, kannattaa olla yhteydessä liittoon.

Vähimmäiskuukausipalkat:

Teatterityöehtosopimus 1.9.2022 lukien:

 1. Näyttelijälle maksettava vähimmäisperuspalkka on 2406,5 euroa.

Kunnallinen työehtosopimus 1.2.2022 lukien:

 1. Näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 081,16 euroa
 2. Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 400,91 euroa:
  Koulutetulla näyttelijällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on suomalainen soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Ulkomailla suoritetun näyttelijäkoulutuksen vastaavuuden arvioinnin osalta käytetään Näyttelijäliiton suosituksia.

Em. peruspalkkojen päälle maksetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa, henkilökohtaista lisää ja esityslisää.

Tietoa teatterikohtaisista palkkausjärjestelmistä ja palkkatasoista saa teatterin luottamusmieheltä. Lisäksi Teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon keräämistä palkkatilaistoista löytyy teatterikohtaiset keskikuukausipalkat.

Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa

Henkilökohtainen lisä on vähintään 5 %:a peruspalkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 5 vuotta ja vähintään 10 %:a peruspalkasta, kun näyttelijä on ollut vähintään 10 vuotta työsuhteessa.

Näyttelijän teatterityöehtosopimuksessa korkeakoulututkinnosta lasketaan hyväksi 2 vuotta. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan Näyttelijäliiton jäsenohjesäännössä hyväksyttyä kotimaista tai ulkomaista korkeakoulutukintoa. Tämä ei koske kunnallisen sopimuksen piirissä olevia näyttelijöitä.

Henkilökohtainen lisä

Näyttelijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat näyttelijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot.

Esityslisä

Esitykseen osallistuvalle näyttelijälle maksetaan esityslisä, joka maksetaan esityskauden päättymistä seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Näyttelijäopiskelijat

Näyttelijäopiskelijalla tarkoitetaan teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan harjoittelun tekijää, jonka harjoittelujaksosta yliopisto on tehnyt sopimuksen teatterin kanssa.

Teatteri tekee näyttelijäopiskelijan kanssa vierailevan näyttelijän sopimuksen.

Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % vierailevan näyttelijän palkasta (ks. yllä).

Liitto suosittelee, että 70 % palkka määräytyy teatterin normaalin vierailijapalkkatason perusteella eikä minimitason mukaan.

Jos sopimuksen mukainen työ jatkuu varsinaisen harjoittelujakson jälkeen, palkka maksetaan täysimääräisenä.

Näyttelijäopiskelijalla ei tarkoiteta muuta korkeakouluharjoittelua teatterissa, esim. AMK-tutkintoon liittyvää harjoittelua.

Askarruttaako joku sopimuksiin liittyvä asia? Ota meihin yhteyttä.

Jäsenille lisätietoa kirjautumalla. Kirjaudu sivustolle.