Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Työttömyysturva

Työttömyysturvan suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys jatkuvat marraskuun loppuun asti. Lue lisää TYJ:n tiedotteesta.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Suomen Näyttelijäliitto vakuuttaa jäsenensä Työttömyyskassa Finkassa. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

Muut tuet

Kela maksaa (ansiosidonnaista matalampaa) työttömyysturvaa niille, jotka eivät voi saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Kelan tukea saavat myös yrittäjät, joiden päätoiminen yritystoiminta on loppunut koronaepidemian takia.

Mikäli työsi on peruttu, eikä sinulla ole mahdollisuutta saada työttömyysturvaa, sinulla voi olla oikeus toimeentulotukeen. Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi saada toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen. Lähtökohtaisesti tuloiksi lasketaan kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat. Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki.

Opas Kelan etuuksista


Tekijänoikeuskorvaukset ja työttömyys

Tekijänoikeuskorvaukset on ilmoitettava kassaan. Liitä tilitysraportti osaksi hakemustasi.

Tekijänoikeuskorvaukset sovitellaan/jaksotetaan niin monelle kuukaudelle kuin miltä ne ovat kertyneet. Esimerkiksi Filmexin korvaukset sovitellaan tällä perusteella pääosin 12 kuukaudelle.

Tarkemmat tiedot tekijänoikeuskorvausten jaksottamisesta saat Finkasta.

Jos jäät työttömäksi

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.

Ohjeet työttömäksi ilmoittautumiseen.

Tee päivärahahakemus Finkan kotisivuilla . Liitä mukaan työ- ja palkkatodistukset. Ansiopäivärahan ensihakemuksen voit lähettää Finkaan jo kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen. Yleisesti haku tehdään kuukausittain jälkikäteen.

Ilmoittauduttuasi työnhakijaksi työttömyyskassa Finka saa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi ansiopäivärahaan. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla, ja sen tulee olla voimassa myös silloin, kun teet osa-aikatöitä ja haet soviteltua päivärahaa.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy kun työsuhteista työtä on ollut jäsenyysaikana vähintään 26 viikon ajan niin että työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Työviikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä, mutta niiden pitää kertyä 28 kuukauden aikana.

Luovalla ja esityksellisellä alalla työssäoloehto täyttyy sellaisten kalenteriviikkojen osalta jolloin työstä saatu palkka on ollut yhteensä vähintään 291,16 € / kalenteriviikko (vuonna 2021).

Esimerkiksi näyttelijällä jo yhdestä keikasta saatu palkka voi täyttää työssäoloehtovaatimuksen työviikon osalta, jolloin ei sovelleta 18 tunnin työaikavaatimusta, vaan saatua rahasummaa.

Opetusalalla puolet päätoimisen tuntiopettajan rajasta riittää täyttämään työssäoloehdon. Esim. kansan- ja kansalaisopistoissa ja musiikkiopistoissa kahdeksan opetustyötuntia (8 x 45 min) viikossa riittää täyttämään työssäoloehdon. Lue lisää työssäoloehdosta.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, josta sovitaan työnantajan kanssa. Vuorotteluvapaan edellytykset ja järjestäminen ovat tarkoin säänneltyjä. Lisätietoa Finkasta.

Lomautus ja työttömyysturva

Lomautuksen uhatessa ole välittömästi yhteydessä Näyttelijäliittoon. Näyttelijöiden osalta lomautuksiin liittyy erityispiirteitä, jotka on hyvä selvittää etukäteen.

Lomautuksen ajalta voi ansiosidonnaista päivärahaa. Lomautustilanteessa tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja tehdä päivärahahakemus työttömyyskassaan.