Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Näyttelijäliiton jäsenyyden kriteerit

Näyttelijäliitosta voi hakea varsinaista jäsenyyttä tai opiskelijajäsenyyttä.

Näyttelijäliiton varsinainen jäsenyys

Varsinaisessa jäsenyydessä on kolme eri kategoriaa. Hakijan on ilmoitettava, missä kategoriassa hän hakee jäsenyyttä.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

1) Jäsenyys pelkän koulutuksen perusteella:

Näyttelijän / laulajan/ tanssijan ammattiin valmistavat korkeakouluopinnot:

160 opintopistettä tai vastaavasti yht. 3 vuotta kokoaikaisia opintoja Suomessa (pääasiassa kandin tutkinto) tai ulkomailla (pääasiassa BA-tutkinto), Iso-Britannia 120 pistettä = 60 op

BA-tutkinnot tai vastaavan laajuiset kokoaikaiset / päätoimiset opinnot hyväksytään näistä oppilaitoksista:

 • Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (suomenkielinen ja ruotsinkielinen)
 • Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitos
 • Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma
 • Sibelius-Akatemian oopperalaulun koulutusohjelma
 • Lahden musiikkiteatteri AMK
 • Tampereen musiikkiteatteri AMK
 • Turun Taideakatemia, Musiikkiteatteri AMK
 • Helsingin Stadia, Elokuvanäyttelijälinja AMK
 • Catalyst Institute For Creative Arts and Technology Berlin
 • Copenhagen International School of Performing Arts
 • Guildford School of Acting
 • Göteborgs Universitet
 • Balettakademien Göteborg, musiikkiteatterilinja
 • East 15 Acting School
 • Institute of Arts Barcelona
 • Italia Conti Academy of Theatre Arts
 • London Metropolitan University, BA Theatre and Performance Practice
 • Luleå Theatre Academy
 • Musikalakademin Umeå
 • Moskovan Taideteatterikoulu
 • Mountview Academy of Theatre Arts, London UK, kahdella koulutusohjelmallaan: Musical Theatre BA ja Acting for Stage and Screen Performance BA
 • Pietarin valtiollinen teatteriakatemia
 • Petroskoin valtiollinen konservatorio
 • Performing Arts School Göteborg
 • Royal Academy of Dramatic Art (RADA)
 • Royal Birmingham Conservatoire
 • Royal Conservatoire of Scotland
 • Stockholms Dramatiska Högskolan
 • Stocholms konstnärliga högskola
 • Teaterhögskolan i Malmö
 • Trinity College Dublin
 • University of Chichester, kahdella koulutusohjelmallaan: Acting For Film BA ja Music and Musical Theatre BA
 • University of West London
 • University of Wales Trinity Saint David
 • Victorian College of the Arts, Melbourne
 • Norwegian Theatre Academy
 • Escola Superior de Arte Dramatica de Galicia, Espanja
 • Erillinen maisterinkoulutus Teak + Näty -> tilanteet, joissa koulu tarkistanut henkilön aikaisemman näyttelijän opintoihin liittyvän taustan BA-tutkintoa vastaavaksi / riittäväksi ja valinnut opintoihin pääsykokeen kautta.

Hakija toimittaa selvityksen opintopisteistä, opintojen kestosta ja sisällöstä. Jos tietoja ei saada, eikä liitossa ole valmiiksi tietoa kyseisestä ulkomaisesta koulusta/opintolinjasta, hakemusta ei käsitellä.

EU:n ulkopuolisen korkeakoulututkinnon muuttaminen opintopisteiksi:

Opintopiste (op) on Bolognan prosessin yhteydessä Euroopan unionin sisäisesti luotu standardi opiskelun mittaamiseen. 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tuntia työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta.

Jos 3 vuotta / 160 op ei täyty, haku kategoriassa 3: työskentelyn ja kouluttautumisen perusteella.

2) Jäsenyys pelkän työkokemuksen perusteella

Työskentelyä 3 vuotta ammattimaisesti näyttelijän / laulajan/ tanssijan tehtävissä + pääasiallinen toimeentulo näyttelijän työstä työsuhteessa, yrittäjänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai apurahalla.

Hakija tekee itse laskelman 3 vuoden kertymästä ja toimittaa selvityksen sen perusteeksi.

Selvityksessä on oltava mukana laskelmassa huomioidut sopimukset sekä tieto tuloista. Jos selvitys on puutteellinen tai ei vastaa laskelmaa, hakemusta ei käsitellä.

 • ammattimaisuus ja pääasiallinen toimeentulo osoitetaan pääasiassa saadulla tulolla, joissakin tilanteissa työskentelyn pituuden ja tulojen yhdistelmällä
 • jos hakijalla sekä työskentelyn pituuden mukaan laskettavia että tulojen mukaan laskettavia töitä, tulojen mukaan laskettavat huomioidaan 2000 euroa = 1 kk.
 • teatterityö (ml. kesäteatterit ja ns. harrastajateatterit) sopimuksen pituuden mukaan, jos tessin mukainen palkka (min 2000 euroa / kk, tai vierailijaminimit)
 • apurahatyöskentely työskentelypäivien mukaan
 • muut työt 3 x 25 000 euroa = (12,5 x 2000 euroa)


Vuosittainen summa perustuu:

Teatterites: kouluttamattoman minimi kk-palkka 2000 euroa, maksetaan 12,5 kk/ vuosi

Muut työt:

 • esiintyminen, näytteleminen ja roolityöskentely eri muodoissa, eri tuotannoissa ja eri yhteisöissä
 • soveltavan teatterin alalla: forumteatteri, museoteatteri
 • äänityöt: kuunnelmat ja dubbaukset
 • tulkinta-apuna epäselvissä tapauksissa mm. korvausten suuruus ja sopimuskirjaukset
 • hyväksi ei lueta: avustavat tehtävät, opettaminen, näyttelijäntyöhön liittymätön ohjaaminen ja kirjoittaminen
 • tarkastelujakso max. 5 vuotta hakemisajankohdasta taaksepäin

3) Jäsenyys työskentelyn ja kouluttautumisen perusteella

Työskentelyä ja koulutusta yhteensä 3 vuotta = 36 kk:

 • muu kuin kandin / BA:n tutkintoon johtanut näyttelijän ammattiin valmistava osa-aikainen koulutus, avoimen yliopiston kurssit ym. kohdassa 1 luetelluissa oppilaitoksissa, koulutuksen pituus lasketaan opintopistemääritelmän mukaan: 160 h = 6 opintopistettä = 1 kk
 • muu alan korkeakoulututkinto (kandi / BA) eli esim. ohjaaja, dramaturgi: hyvittää 2 vuotta
 • Lahden kansanopisto tai vastaava täysipäiväinen kansanopistokoulutus: 1 v hyvittää 6 kk ja 2 v hyvittää 1 v
 • Teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus (AMK) hyvittää 1 vuoden
 • Tanssinopettaja (AMK) hyvittää 1 vuoden
 • työskentely lasketaan kohdan 2 mukaisesti (2000 euroa = 1 kk)
 • töinä voidaan tässä kategoriassa huomioida kohdan 2 listauksen lisäksi seuraavat:
  -äänityöt: äänikirjat, spiikkaukset
  -mainokset
  -omat näyttelijäprojektit (sis. kirjoittaminen, ohjaus)
  -muu soveltava: mm. simuloinnit

  Tarkastelujakso max. 5 vuotta hakemisajankohdasta taaksepäin

Opiskelijajäsenyys

Voit olla Näyttelijäliiton opiskelijajäsen opintojen ajan, kuitenkin max 3 vuotta. Opiskelijajäsenen on opiskeltava kokoaikaisesti.

Opiskelijajäsenyys myönnetään vain henkilöille, jotka opiskelevat suomalaisissa kohdan 1 oppilaitoksissa.

Opiskelijoilla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta, jonka vuoksi heillä on rajatut jäsenedut.

Näyttelijäliitolla ei ole tarjota palveluja ulkomailla opiskeleville tai työllistyville henkilöille. Kehotamme näissä tapauksissa liittymään paikalliseen liittoon. Palatessasi Suomeen voit hakea Näyttelijäliiton varsinaista jäsenyyttä, jos yllä mainitut kriteerit täyttyvät.