Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Musiikkiteatterin maistereita, olisiko heitä?

Taideyliopisto on käynnistänyt Pacius-rahaston tuella hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuutta käynnistää Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhteinen musiikkiteatterin maisterikoulutus syksyllä 2024.

Teksti: Juha-Pekka Mikkola

Musiikkiteatteri on yksi harvoista taiteenaloista, jossa ei ole ollut tällä hetkellä koulutuksellista jatkumoa alemmasta korkeakoulututkinnosta maisteriin. Kaksivuotinen musiikkiteatterin maisteriohjelma (120 opintopistettä) vastaisi tähän tarpeeseen ja tarjoaisi jatkossa alan korkeinta opetusta Suomessa.

Kysyimme asiasta Hanna Hurskaiselta (FIA), joka on Taideyliopiston musiikkiteatterin laulun- ja äänenkäytön lehtori ja musiikkiteatterin vastuulehtori, ja TAMKissa musiikin tutkintovastaava ja musiikkiteatterin opintosuunnan vastaava lehtori.

Kenelle tuleva koulutus on suunnattu ?

Heti aluksi haluan muistuttaa, että musiikkiteatterin maisterin koulutus on siis vasta suunnitteluvaiheessa, joten mitään asioita ei ole vielä lyöty lukkoon. Maisteriohjelman toteutuminen selviää vasta suunnitteluhankkeen edetessä. Toteutuessaan koulutus on suunnattu kaikille, joilla on alalle soveltuva alempi korkeakoulututkinto.

Tällaisia henkilöitä voisi ajatella olevan esim. Taideyliopistossa tai vastaavassa ulkomaisessa yliopistossa soveltuvaa alaa opiskelleet, alemman korkeakoulututkinnon tehneet opiskelijat tai Musiikkiteatterin AMK-koulutuksista joko Suomesta tai ulkomailta valmistuneet musiikkiteatterin ammattilaiset, jotka haluavat itselleen maisterin koulutuksen ja toki samalla täydentää osaamistaan. Mahdolliset opiskelijat tullaan valitsemaan soveltuvuuskokeen kautta.

Paljonko Suomessa on tällä hetkellä AMK-valmistuneita musiikkiteatterin tekijöitä?

Tarkkaa lukumäärää en tiedä, mutta arvioisin heitä olevan paljon. Kun mietimme mm. Lahden ammattikorkeakoulua (2001—2016) ja sieltä alalle valmistuneita sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta (2002—) valmistuneita, on lukumäärä varmastikin useassa sadassa henkilössä.

Arvioisin, että heistä maisteriksi nimenomaan musiikkiteatterin alueelta on käynyt opiskelemassa ulkomailla vain muutamia. Alan koulutus ulkomailla (esim. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa) on kallista ja alan työkenttä on Suomessa rakenteeltaan hyvinkin erilainen.

Millaista painotusta koulutukseen suunnitellaan (laulu, tanssi, näytteleminen)? Sisältyykö siihen produktioita, taiteelliset ja kirjalliset opinnäytteet ilmeisimmin kuuluvat kuvaan?

Koulutuksesta suunnitellaan todennäköisesti kestoltaan kaksi vuotista. Koulutuksen keskiössä olisi musiikkiteatterin substanssin, eli ”kolmikärjen” (näyttelijäntaide, laulu ja tanssi/liike) hiominen kunkin opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja myös jo olemassa oleva taustaosaaminen huomioiden, substanssia tukevat muut aineet ja taiteilijaksi kasvamisen tukeminen.

Aktiivinen työelämäyhteistyö ja kansainvälisyys olisivat myös tärkeä osa koulutusta: esim. yhteistyö ammattiteattereiden ja kansainvälisten yhteistyökoulujen kanssa mahdollistaa ajan hermolla pysymisen ja toiminnan reflektoinnin. Opintoihin kuuluisi opinnäytetyön tekeminen, joten koulutus antaisi mahdollisuuden jatkaa opintoja aina tohtoriopintoihin asti.

Onko tämänastinen MusTe-koulutus ajanut mielestäsi asiaansa?

Tämän hetkinen Taideyliopiston musiikkiteatterin maisterivaiheen sivuainekoulutus pilotti on toiminut nyt vuodesta 2017 alkaen ja ajanut asiansa hyvin omassa kategoriassaan. Se on antanut siihen valituille opiskelijoille ja jo alalla toimiville ammattilaisille väylän kehittää ja täydentää omaa tietotaitoaan ja osaamistaan musiikkiteatterin eri osa-alueilla. Laajuudessaan se on ollut kuitenkin suppea, eikä tälläisenaan pysty vastamaan laajempaan tarpeeseen, joka on tullut ilmeiseksi musiikkiteatterin valtavan suosion kasvun myötä.

Musikaalit ja musiikkiteatteriin liittyvä muu ohjelmisto on käytännössä vallannut Suomen teatterit aina Helsingistä Rovaniemelle asti. Myös alaan liittyvien muiden toimijoiden mm. asiansa osaavien kouluttajien ja ylipäätään tälle alalle erikoistuneen taiteellisen osaamisen tarve monella eri osa-alueella on ilmeinen. Maisteriohjelma vahvistaisi alan osaajuutta ja lisäksi yhdistäisi eri taiteenaloja sekä vastaisi toteutuessaan työelämän tarpeeseen.

Lue koko Ämyri-Taltratten 2/2023!