Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Yhdenvertaisuus

Näyttelijäliitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuuta ja ehkäisemään alalla tapahtuvaa syrjintää. Edistämme asiaa myös yhteistyössä muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Jos työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka valvoo yhdenvertaisuuslakia, edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään.

Lue lisää:
Syrjintä ja erilainen kohtelu
Tasa-arvo ja Näyttelijäliitto

Yhdenvertaisuus kulttuurialalla

Suomen Teatterit suosittelee, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen organisaatioilla olisi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät suunnitelmat käytössään. Stefi on rakentanut tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mallin apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen löytyy tietopaketti Yhdenvertaisuusvaltuutetun kotisivuilta Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC. Tasa-arvovaltuuteltulta löytyy puolestaan ohje tasa-arvosuunnitelman laatimiseen.

Vuonna 2018 tehty Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys osoitti, että elokuva-, tv- ja teatterialalla on paljon häirintää ja epäasiallista kohtelua. Vuonna 2020 OKM:n tilaama Jukka Liedeksen selvitys totesi, että alalle tulisi perustaa eettinen toimielin.

Teatterin tiedotuskeskuksen tekemä Valta, vastuu ja vinoumat -kysely osoittaa, että alalla on paljon syrjintää ja epäasiallista käytöstä.

Art Equal -hanke toi esille sen, että taide ei ole automaattisesti yhdenvertaista, tasa-arvoista ja syrjimätöntä.

Näyttelijöiden kansainvälinen yhteisjärjestö FIA toimii maailmanlaajuisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen. FIA:n Global Diversity-sivulta löytyy englanninkielisiä infopaketteja etniseen diversiteettiin ja yhdenvertaisuuteen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, vammaisuuteen ja seksuaaliseen ahdisteluun liittyen. Kannattaa tutustua myös Gender Equality on and off the Stage -pakettiin!

Women in Film & Television Finland edistää audiovisuaalisen alan tasa-arvoa, toimii yhteistyössä kansainvälisten sisarverkostojen kanssa, luo verkostoitumismahdollisuuksia ja tilaisuuksia ideoiden vaihtamiselle sekä edistää jäsenten ammatillista osaamista ja ammatillisia saavutuksia.

Monimuotoisuus kulttuurialalla

Alalla edelleen paljon syrjintää ja rasismia.

Näyttelijäliitto selvitti näyttelijöiden etnisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden tilannetta vuonna 2022. Kysely osoittaa, että kentällä on syrjintää ja rasismia, asiatonta kohtelua, tietämättömyyttä ja pelkoa. Ongelmat näkyvät monin tavoin rakenteissa ja työyhteisöissä, ja niillä on vaikutuksia näyttelijöiden työllistymiseen ja hyvinvointiin.

Näyttelijäliitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuuta ja ryhtynyt toimenpiteisiin ehkäistäkseen alalla tapahtuvaa syrjintää. Edistämme asiaa myös yhteistyössä muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Raportti:

Yhteenveto ja Näyttelijäliiton sitoumus
Etninen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus näyttelijäntyössä Suomessa -raportti (PDF)
Etnisk och kulturell jämklihet i skådespelaryrket i Finland (PDF)
Ethnic and cultural diversity in the field of acting in Finland -report (PDF)

Opetus- ja kulttuuriministeriön raportti kehottaa taide- ja kulttuuriorganisaatioita tunnistamaan syrjivät rakenteet ja rekrytointikäytännöt. Julkaisussa kehotetaan kiinnittämään huomiota ja lisäämään osaamista moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema työelämän monimuotoisuusopas antaa tietoa, konkreettisia malleja ja työkaluja siihen, miten monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta voi edistää työpaikoilla.

Suomen Elokuvasäätiö on julkaissut sarjan artikkeleja, jotka käsittelevät moninaisuutta elokuva-alalla. Elokuvasäätiö on tehnyt myös ohjeistuksen siitä, miten elokuvateatterit voivat olla saavutettavampia.

Miten moninaisuutta voitaisiin kehittää kotimaisten elokuvien ja televisiosarjojen roolituksissa? APFIn keräämään aineistoon pohjautuva opinnäytetyö antaa vastauksia.

Lue lisää

Lisää tietoa rasismista ja sen ehkäisemisestä