Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tasa-arvo

Näyttelijäliitto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään alalla tapahtuvaa syrjintää ja häirintää. Edistämme asiaa myös yhteistyössä muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Tasa-arvolaki

Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella. Tasa-arvolain mukaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä tai eri asemaan asettaminen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Jos työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on vähintään joka toinen vuosi laadittava tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvovaltuutettu on riippumaton viranomainen, joka valvoo tasa-arvolakia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Suomen Teatterit suosittelee, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen organisaatioilla olisi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät suunnitelmat käytössään. Stefi on rakentanut tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mallin apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC
Tasa-arvovaltuutettu: Ohje tasa-arvosuunnitelman laatimiseen

Tasa-arvo kulttuurialalla

Näyttelijäliitto on selvittänyt näyttelijöiden tasa-arvotilannetta kahdesti. Vuosina 2011 ja 2017 tehtyjen selvityksien tulokset ovat hälyttäviä. Alalla on paljon häirintää ja epäasiallista kohtelua.

Voit aina olla yhteydessä Näyttelijäliittoon. Asiasi käsitellään luottamuksellisesti, ja se viedään eteenpäin vain, jos itse niin haluat.

Lue lisää:
Syrjintä ja erilainen kohtelu työhönotossa
Häirintä ja sen ehkäisy

Vuonna 2018 tehty Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys osoitti, että elokuva-, tv- ja teatterialalla on paljon häirintää ja epäasiallista kohtelua. Vuonna 2020 OKM:n tilaama Jukka Liedeksen selvitys totesi, että alalle tulisi perustaa eettinen toimielin.

Myös aiempi Art Equal -hanke toi esille sen, että taide ei ole automaattisesti yhdenvertaista, tasa-arvoista ja syrjimätöntä.

Tutkimus elokuva-alalle valmistuneiden työllistymisestä osoitti, että naisilla on enemmän työllistymisvaikeuksia ja työttömyysjaksoja kuin miehillä.

Näyttelijöiden kansainvälinen yhteisjärjestö FIA toimii maailmanlaajuisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen. FIA:n Global Diversity-sivulta löytyy englanninkielisiä infopaketteja etniseen diversiteettiin ja yhdenvertaisuuteen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, vammaisuuteen ja seksuaaliseen ahdisteluun liittyen. Kannattaa tutustua myös Gender Equality on and off the Stage -pakettiin!

Women in Film & Television Finland edistää audiovisuaalisen alan tasa-arvoa, toimii yhteistyössä kansainvälisten sisarverkostojen kanssa, luo verkostoitumismahdollisuuksia ja tilaisuuksia ideoiden vaihtamiselle sekä edistää jäsenten ammatillista osaamista ja ammatillisia saavutuksia. WIFT on tehnyt lähteitä tasa-arvotyöhön -koosteen.

Lue lisää

Yhdenvertaisuus

Tinfon keräämät palkkatilastot kertovat alan palkkatasa-arvosta.