Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Ansioturva muuttuu vuonna 2024

Nykyisen hallituksen suunnittelemat ensimmäiset muutokset työttömyysturvaan ovat tulossa voimaan vuodenvaihteessa, jos lakimuutokset hyväksytään. A-kassan etuuspäällikön Kaisa Tikka kertoo mikä kaikki ansioturvassa muuttuu. Huomaathan, että lakimuutokset ovat vielä käsittelyssä ja niihin voi tulla muutoksia.

Kaisa Tikka seuraa työttömyysturvan lakimuutoksia.

Mitä muutoksia on tulossa?

Ensimmäinen tammikuuta alkaen sovellettaisiin omavastuuajan pidentämistä ja lomakorvauksen vaikutusta koskevia muutoksia. Huhtikuun alusta lukien sovellettaisiin lapsikorotuksen poistoa ja sovittelun suojaosan poistoa koskevia muutoksia. Työssäoloehtoa koskevia muutoksia sovellettaisiin 2.9.2024 alkaen.

Lisäksi hallitus on esittänyt indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024–2027. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysturvan perusosa säilyy vuoden 2023 tasossa. Työttömyyskassan jäsenenä perusosan lisäksi saa ansiosidonnaisen osan, jossa huomioidaan työttömyyttä edeltänyt palkka.

Muutoksilla on vaikutusta ansiopäivärahan määrään, mutta kassasta saatava ansiopäivärahan määrä verrattuna Kelan maksamaan peruspäivärahaan on silti suurempi, joten jatkossakin kannattaa kuulua työttömyyskassaan.

Miten omavastuupäivien pidentäminen vaikuttaa?

Ennen kuin kassa voi maksaa ansiopäivärahaa, lasketaan omavastuupäivät, joilta ei saa ansioturvaa. Nyt omavastuupäiviä on viisi ja tammikuusta alkaen määrä kasvaa seitsemään. Uutta säännöstä sovelletaan, jos omavastuuajan asettaminen alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Etuuksien maksatuksissa on vuodenvaihteessa poikkeusaikatauluja järjestelmäpäivitysten takia. Asiointi on suljettu 22.12.2023–1.1.2024.

Mitä lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa?

Jatkossa työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka montaa työpäivää maksettu lomakorvaus vastaa. Ennen kuin ansiopäivärahaa voidaan maksaa, huomioidaan pitämättömät vuosilomat. Lomakorvaus tulee jaksotettavaksi, kun työsuhde päättyy 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Huhtikuusta voimaan tulevia muutoksia

Poistetaanko ansioturvan lapsikorotukset?

Kyllä poistetaan. Nykyisellään lapsikorotusta saa alle 18-vuotiaasta lapsesta, mutta huhtikuusta alkaen lapsista ei enää saa korotusta.

Lapsikorotuksen suuruus on vuonna 2023 yhdestä lapsesta 7,01 euroa päivässä, 10,29 euroa kahdesta lapsesta ja 13,29 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta.

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen korotus, joka poistuu vuoden 2024 alussa. Ajalla 1.1.-31.3.2024 lapsikorotus laskee korotuksen poistumisen vuoksi keskimäärin 25–48 euroa kuukaudessa lasten määrän mukaan. 1.4.2024 alkaen lapsikorotusta ei makseta enää ollenkaan.

Mitä osa-aikatyötä tekevän suojaosan poisto tarkoittaa?

Suojaosa on rahamäärä, jonka voi työttömänä olleessaan tienata ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Nykyisellään suojaosa on osa-aikatyössä enintään 300 euroa kuukaudessa eli tämän verran voi tienata ilman, että ansiopäivärahan määrä laskee. Huhtikuusta alkaen suojaosaa ei enää ole ja kaikki tulot huomioidaan ansiopäivärahan määrässä. Eli jatkossa jokainen tienattu euro vähentää ansiopäivärahaa viisikymmentä senttiä.

Syksyllä voimaan tulevia muutoksia

Mihin työssäoloehdon pidentäminen vaikuttaa?

Työssäoloehto on aika, joka täytyy olla ollut työssä samaan aikaan, kun on ollut työttömyyskassan jäsenenä, ennen kuin on oikeutettu ansiopäivärahaan. Nykytilanteessa 26 kalenteriviikkoa eli puoli vuotta työtä oikeuttaa ansiopäivärahaan, hallitusohjelmassa vaatimus olisi jatkossa 12 kuukautta. Tämänhetkisen tiedon mukaan tämä astuisi voimaan syyskuussa 2024.

Mitä tarkoittaa työssäoloehdon euroistaminen?

Nykyisin työssäoloehto kertyy työajan mukaan. Jatkossa työssäoloehto kertyisikin maksetun palkan mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahaoikeus ei riipu työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä vaan riittävää työttömyyttä edeltävää työskentelyä arvioidaan vain palkan perusteella. Jos kuukaudessa on maksettu työssäoloehtoon luettavaa palkkaa 930 euroa, kerryttää kuukausi työssäoloehtoa. Tämä astuu todennäköisesti voimaan syyskuussa 2024.

Lue lisää hallituksen muutoksista työttömyysturvaan.