Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Ylen uusi audiosopimus – mikä muuttuu?

Näyttelijäliitto ja Yle pääsivät audiotöitä koskevasta työehtosopimuksesta neuvottelutulokseen keväällä 2024. Uusi sopimus on voimassa 18.3.2024-28.2.2025.

Neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä, ja uuteen sopimukseen saatiin isoja muutoksia. Palkkiorakenne uudistui ja sen lisäksi itse sopimustekstiin tuli useita muutoksia. Moni asia säilyi myös ennallaan.

Aiemmin näyttelijöiden palkkio audiotöissä on määräytynyt pohjamaksujen, rivimaksujen ja tuntipalkkion yhdistelmästä. Uusi palkkiomalli on suunniteltu yksinkertaisemmaksi ja helpommin ymmärrettäväksi. Palkkio maksetaan jatkossa tuntipalkkana.

Minimituntipalkka työehtosopimuksessa on 57 euroa. Ensimmäinen työpäivä on vähintään viisi tuntia ja seuraavien työkertojen työaika on vähintään kaksi tuntia. Minimikorvaus sisältää 1.6.2024 voimaan tulevan palkankorotuksen. Alun perin neuvoteltiin 56 euron tuntipalkasta, joten lopputulos on näyttelijöille parempi.

Näyttelijöiden on tärkeä huomata, että 57 euron tuntipalkka on nimenomaan minimipalkka. Näyttelijät saavat ja heidän kannattaakin neuvotella myös suuremmista tuntipalkoista.

Palkan lisäksi näyttelijälle maksetaan tekijänoikeuskorvausta uuden taulukkomallin mukaisesti. Palkkioiden tekijänoikeusosuus ja siihen liittyvä käyttöoikeusjakso määräytyvät ensilähetyksestä laskien sen mukaan, miten pitkäksi aikaa ja mille levitystavalle Yle ostaa oikeudet.

Ensilähetysjakso pitenee 30 vuorokaudesta 2 vuoteen, eli Ylen täytyy ostaa näyttelijältä vähintään 2 vuoden oikeudet, jotka koskevat sekä Areenaa että ns. broadcast-levitystä. Tällöin tekijänoikeuskorvaus on 20 %. Yle voi ostaa myös lisävuosia, jolloin korvauksen suuruus kasvaa.

Työsopimusta koskeviin määräyksiin tuli useita parannuksia näyttelijöiden kannalta. Jatkossa audiotyötä varten tehdään kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi työtehtävä ja tiedossa olevat työajat, työn suorittamispaikka sekä arvio kokonaistyöajasta ja työstä maksettava tuntipalkka.

Tarkoituksena on parantaa työn ja sen sijoittumisen ennakoitavuutta. Lisäksi muut kuin työsopimuksessa sovitut työvuorot sovitaan yhdessä viimeistään viikkoa ennen seuraavan työviikon alkua.

Sopimuksesta poistettiin työn peruuntumista koskevat määräykset, ja jatkossa noudatetaan työsopimuslain säännöksiä, jos työkerta tai koko tuotanto joudutaan perumaan. Työsopimuslaki suojaa työntekijöitä näissä tilanteissa. Työkerran siirtäminen on mahdollista vain yhdessä sopimalla.

Mikäli näyttelijältä edellytetään esim. kotona tehtävää harjoittelua tai käsikirjoitukseen perehtymistä, sovitaan siitä ja sen korvaamisesta erikseen työsopimuksessa.

Näyttelijäliitto ja Yle seuraavat uuden sopimuksen käyttöönottoa ja vaikutuksia yhteisessä seurantatyöryhmässä. Otamme Näyttelijäliitossa mielellämme vastaan näyttelijöiden audiotyösopimuksia, jotta voimme arvioida uuden sopimuksen vaikutuksia.