Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Miten uusi tekijänoikeuslaki vaikuttaa näyttelijöihin?

Mistä on kyse?

Tekijänoikeuslain historiallisella muutoksella näyttelijöille kirjattiin lakiin uusia oikeuksia:

• julkinen esittäminen (esim. elokuvateatterilevitys)

• välittäminen johtimitse ja johtimitta (esim. tv-lähettäminen)

• edelleenlähettäminen eli nk. kaapelijakelu (Kopioston oikeusluokat 1-3 ja 11)

Nyt oikeudet on turvattu näyttelijöille laissa. Aikaisemmin ne perustuivat vain sopimuksiin. Uudet oikeudet tulivat voimaan 3.4.2023 alkaen. Näyttelijäliitto haluaa varmistaa, että kyseiset oikeudet muuttuvat näyttelijöille myös rahaksi.

Se onnistuu sopimalla oikeuksista yhdessä. Tämä on mahdollista siten, että näyttelijöiden tekijänoikeudet on kerätty Näyttelijäliittoon, ja että tulevaisuudessa niistä sopii Näyttelijäliitto eikä kukaan enää sovi tekijänoikeuksistaan henkilökohtaisesti.

Miten näyttelijöiden oikeuksien turvaaminen tehdään?

Filmex-sopimuksella olet luovuttanut Näyttelijäliitolle yksinoikeuden neuvotella ja sopia puolestasi tekijänoikeuksista. Sopimuksen mukaan Näyttelijäliiton hallitus voi päättää oikeuksien laajentamisesta. Näyttelijäliiton hallitus päätti laajentaa Filmex-sopimuksen kattamaan myös lakiin saadut uudet oikeudet.

Voit edelleen sopia muista kuin Kopiosto-oikeuksistasi itse siihen asti, kunnes Näyttelijäliiton hallitus päättää aktivoida näyttelijöiltä kerättyjen oikeuksien käytön. Sen jälkeen Näyttelijäliitto sopii oikeuksista eikä näyttelijöiden enää tarvitse itse sopia niistä. Tavoitteena on, että Näyttelijäliitto sopii tekijänoikeuksista pohjoismaiseen tapaan työehtosopimuksella, mutta tuotantoyhtiöt eivät ole vielä suostuneet neuvottelemaan asiasta.

Edelleenlähettäminen ja vanhat Kopiosto-oikeudet

Nyt kun näyttelijätkin saivat edelleen lähettämisoikeudet, Näyttelijäliitto sopii oikeuksien hallinnoinnista Kopioston kanssa, ja Kopiosto saa valtuudet hallinnoida niitä.

Kopiosto toimii edelleenlähettämisessä ns. sopimuslisenssijärjestönä, joka voi opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla myöntää operaattoreille lupia edelleenlähettämiseen ja kerätä käytöstä korvauksia tekijöille.

Näyttelijäliitto on jo aiemmin siirtänyt osan näyttelijöiden oikeuksista Kopioston hallinnoitavaksi (yksityinen kopiointi, opetuskäyttö ja verkkotallennus). Liitto valvoo näyttelijöiden oikeuksia Kopiostossa.

Mitä pitää tehdä edelleenlähetyoikeuksieni turvaamiseksi?

  • Älä luovuta edelleenlähetysoikeutta tuotantoyhtiölle tv- tai elokuvasopimuksessa.
  • Älä allekirjoita Kopioston peruutusilmoitusta, jossa ruksittu kohdat 1-3 ja 11.
  • Kerro tuotantoyhtiölle, että edelleen lähettämisestä pitää sopia Kopioston kanssa.

Liiton hallitus on linjannut, että peruutuksia voi tehdä 30.11.2023 saakka, seuraa tiedotusta!

Jos edelleenlähettämisoikeuksista tulee tuotantoyhtiöiden kanssa ongelmia, ole suoraan yhteydessä Kopiostoon.

Huom! Käsikirjoittajat ovat saaneet pidettyä edelleenlähettämisoikeudet itsellään viime syksystä saakka.

Muut tekijänoikeuslain muutokset

Rojaltimallista sopiminen av- ja audiosopimuksissa

Tekijänoikeuslaki edellyttää, että tekijänoikeuksista maksettavat korvaukset ovat oikeasuhtaisia ja asianmukaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tekijänoikeuskorvauksissa tulee huomioida nykyistä tarkemmin teoksen käytön ja teoksen tuottamien tulojen määrä.

Suomessa käytössä oleva kertakorvausmalli ei huomioi käytön eikä saatujen tulojen määrää. Jatkossa rojaltin käyttäminen osana tekijänoikeuskorvausta tuleekin olla pääsääntö.

Tuotantoyhtiöt tulevat jatkossakin tarjoamaan ns. buyout-sopimuksia eli sopimuksia, joissa kaikki oikeudet lunastetaan kertakorvauksella. Voimaan saatetun direktiivin mukaan kertakorvaus ei saa kuitenkaan olla pääsääntö. Jos kertakorvauksia tarjotaan suurimmalle osalle, kyse on pääsäännöstä ja se on tekijänoikeuslain vastaista.

Tuotantoyhtiöiden raportointivelvollisuus

3.4.2023 alkaen näyttelijällä on oikeus saada vähintään kerran vuodessa tuotantoyhtiöiltä tiedot tuotantojen hyödyntämisestä. Tietoja tarvitaan mm. sen todentamiseen, että maksettu tekijänoikeuskorvaus on asianmukainen ja oikeasuhtainen.

Raportoinnista ja sen yksityiskohdista pitää sopia joko työehtosopimuksella tai työsopimuksella. Tuotantoyhtiö ei voi sopia tekijän kanssa, että raportointia ei tarvitse tehdä.

Jos tietoja ei saada tuotantoyhtiöltä, tiedot voi pyytää esim. tv-kanavalta tai jakelijalta.

Saatavia tietoja ovat mm. hyödyntämismäärät ja tuotannosta saadut erityyppiset tulot eri hyödyntämistavoittain Suomessa ja ulkomailla. Tietojen saamisoikeus koskee myös tuotannon rahoitukseksi saatuja tuloja, jos niitä vastaan on luovutettu tekijänoikeuksia.

Raportointivelvollisuus jatkuu koko teoksen hyödyntämisajan eli av-teoksilla jopa 50 vuotta ensiesityksestä lukien.

Selvitys pitää antaa, jos teoksesta on tullut tuloja, korvaus on sovittu rojaltina tai tiedot tarvitaan korvauksen kohtuullisuuden selvittämiseen. Eli vaikka näyttelijä poikkeuksellisesti sopisikin kertakorvauksesta, tuotantoyhtiön tulee raportoida saadut tekijänoikeustulot – sille tulee aina tekijänoikeustuloja teoksen hyödyntämisestä. Myös osa tuotannon budjetista on tekijänoikeuksista etukäteen saatua tuloa, joten myös budjetit tulee jatkossa raportoida näyttelijöille.