Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Yles löner och avtal för frilansskådespelare

Det tillfälliga kollektivavtalet gällande audio-/ljudarbeten mellan YLE och skådespelarförbundet.

Yle och Skådespelarförbundet har förhandlat om ett kollektivaavtal för ljudarbeten som produceras av YLE. Avtalet är i kraft 13.3.2023-29.2.2024. Avtalets ersättningsstruktur motsvarar den tidigare modellen där arvodet baserar sig på rad- och timlön. Det har kommit förändringar gällande upphovsrättsersättningar för produktioner som produceras under avtalets giltighetsperiod.

Avtalets innehåll

Minimilöner fr.o.m. 13.3.2023:

Grundlön 81,32 €

Per rad

ändå upp till 50 rader

2,02 €

101,32 €

Timarvode/timme 27,89 €

Minimilöner fr.o.m. 1.6.2023 (höjning 4,5 %)

Grundlön 84,97 €

Per rad

Ändå upp till 50 rader

2,11 €

105,87 €

Timarvode/timme 29,14 €

Till arvoden tilläggs 20 % upphovsrättsersättning som innehåller en obegränsad visningsperiod på 18 mån.

Till ersättningen kan betalas höjd personlig andel minst 5 %

Minimilön per avsnitt förblev samma som innan:

Av de fristående enskilda avsnitten av ljudserier räknas arvoden skilt för vart avsnitt. Ändå minst enligt det lägsta arvodet i detta avtal.

För övriga än ovannämnda serieprogram räknas arvoden liknande, skilt per avsnitt. Ändå minst 80 % av det minsta arvodet i detta avtal.

Yle kan INTE lösa in produktioner som gjorts under giltighetstiden av detta avtal.

Avtalsparterna binder sig till att förhandla om ett nytt kollektivavtal under avtalstiden. Samtidigt förhandlas det om ersättningar som gäller fortsatt användning av produktioner som gjorts under avtalstiden. Om en överenskommelse ej kan nås, kan Yle lösa in produktionerna genom att betala skådespelaren en inlösenersättning på 60 %.