Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Yles löner och avtal för frilansskådespelare

Skådespelarförbundet och Yle har ett kollektivavtal som fastställer arbetsvillkoren (bl.a. minimilöner och överlåtande av upphovsrätt) när det rör sig om Yles egen produktion och Yle själv fungerar som skådespelarens arbetsgivare. Det nuvarande kollektivavtalet är i kraft till 28.2.2022. Kollektivavtalet omfattar endast Skådespelarförbundets medlemmar.

Yle ingår ett arbetsavtal med skådespelaren (=arbetsklausul), i vilket man avtalar om arbetet som ska utföras och det uppskattade lönebeloppet. Uppskattningen görs baserat på rollens repliker och den uppskattade mängden arbetstimmar, men Yle betalar enligt de faktiskt utförda mängderna. Strukturen berör såväl radioteater som fiktiva tv-program.

Lönen som betalas av Yle innehåller en sändningsrätt på 30 dagar i Yles egna kanaler och Arenan.

Om Yle erbjuder ett annorlunda avtal (t.ex. dagslön) eller vill köpa bredare rättigheter med en gång bör du kontakta förbundet.

Yles tv-löner för frilansare

Gagerna innehåller en ersättning för on demand streaming (2,4 %)

Ersättning
Radersättning
Dock upp till 40 rader

9,79 €

391,46 €

Gage/timme 29,41 €

För en viss roll kan bolaget utöver ovannämnda rollgage betala skådespelaren en tilläggsersättning på 5–20 % för särskild kompetens som rollen förutsätter och/eller för att rollen är särskilt krävande. När detta övervägs måste uppdragets kvalitet, krav och ansvarighet samt skådespelarens skicklighet, kompetens och erfarenhet beaktas.

  • En rad är 60 bokstavstecken lång, tilläggsrader med mindre än 10 tecken beaktas inte
  • En diktrad består av en versrad.
  • En sångrad är tre sjungna takter.
  • Minsta antal arbetstimmar är 2 timmar/arbetstillfälle
  • Minsta antal arbetstimmar är 4 timmar/arbetsavtal

Serieprogram

För fristående serieprogram som bär en egen titel beräknas gaget skilt för varje enskild del, dock åtminstone enligt det lägsta gaget enligt detta avtal.

För övriga än ovannämnda serieprogram beräknas gagen på samma sätt skilt för varje del, dock åtminstone enligt 80 % av det lägsta gaget enligt detta avtal.

Om konstnärens arbetstimmar inte kan fördelas tydligt i delar i serieprogrammet , skall de delas i förhållande till radantalet.

Upphävande av arbetsavtal

Om det är 1 månad kvar till det avtalade arbetets inledningsdag, betalas en radavgift på 35 % för upphävningen, dock beräknad för åtminstone 40 rader.

Om upphävningen inträffar efter nämnda tidsfrist betalasskådespelaren en radavgift på 70 %, dock åtminstone det lägsta gaget enligt detta avtal.

Om produktionen av programmet avslutas efter att det redan inletts betalas konstnären gager enligt tarifferna för det arbete som redan utförts, med beaktande av vad som avtalats om avbokning av ett arbetsskift, dock åtminstone det lägsta gaget enligt detta avtal.

Avbokning av arbetsskift

Om Yle av skäl som inte beror på konstnären avbokar ett avtalat arbetsskift mindre än tre dygn innan skiftet skulle inledas, betalas konstnären ett gage i enlighet med detta avtal för den avbokade tiden, om det inte rör sig om ett arbetstidsarrangemang som överenskommits gemensamt. Om det inbokade skiftet inte används till fullo ska på samma sätt betalas ett gage till konstnären för den tid som hen hade bokats för arbetsuppgiften.

Inspelning av teaterföreställning

Skådespelare betalas en radavgift på 70 %, dock beräknad på åtminstone 40 rader, och dessutom gage för de arbetstimmar som utförts för tv-framträdandet.

Förnyat avtal

Skådespelaren betalas en radavgift för 40 rader samt gager.


Yles radio-löner för skådespelare

Gagerna innehåller en ersättning för on demand streaming (2,4 %)

Ersättning

Radersättning

Dock upp till 40 rader

9,79 €

391,46 €

Gage/timme

29,41 €

För en viss roll kan bolaget utöver ovannämnda rollgage betala skådespelaren en tilläggsersättning på 5–20 % för särskild kompetens som rollen förutsätter och/eller för att rollen är särskilt krävande. När detta övervägs måste uppdragets kvalitet, krav och ansvar, samt skådespelarens skicklighet, kompetens och erfarenhet beaktas.

  • En rad är 60 bokstavstecken lång, tilläggsrader med mindre än 10 tecken beaktas inte.
  • En diktrad består av en versrad.
  • En sångrad är tre sjungna takter.
  • Minsta antal arbetstimmar är 2 timmar/arbetstillfälle

Seriehörspel

För fristående seriehörspel som bär en egen titel beräknas gaget skilt för varje enskild del, dock åtminstone enligt det lägsta gaget enligt detta avtal.

För övriga än ovannämnda serieprogram beräknas gagerna på samma sätt skilt för varje del, dock åtminstone enligt 80 % av det lägsta gaget enligt detta avtal.

Om konstnärens arbetstimmar inte kan fördelas tydligti seriehörspelet i delar, ska de delas in i förhållande till radantalet.

Upphävande av arbetsavtal

Om det är 1 månad kvar till det avtalade arbetets inledningsdag betalas en radavgift på 35 % för upphävningen, dock beräknad för åtminstone för 40 rader.

Om upphävningen inträffar efter nämnda tidsfrist betalas skådespelaren en radavgift på 70 %, dock åtminstone det lägsta gaget enligt detta avtal.

Om produktionen av hörspelet avslutas efter att det redan inletts betalas konstnären gager enligt tarifferna för det arbete som redan utförts, med beaktande av vad som avtalats om avbokning av ett arbetsskift, dock åtminstone det lägsta gaget enligt detta avtal.

Avbokning av arbetsskift

Om Yle av skäl som inte beror på konstnären avbokar ett avtalat arbetsskift mindre än tre dygn innan skiftet skulle inledas, betalas till konstnären ett gage i enlighet med detta avtal för den avbokade tiden, om det inte rör sig om ett arbetstidsarrangemang som överenskommits gemensamt. Om det inbokade skiftet inte används till fullo ska på samma sätt betalas ett gage till konstnären för den tid som hen hade bokats för arbetsuppgiften.

Inspelning av teaterföreställning

Skådespelare betalas en radavgift på 70 %, dock beräknad på åtminstone 50 rader, och dessutom gage för de arbetstimmar som utförts för radio-framträdandet.

Förnyat avtal

Skådespelaren betalas en radavgift för 50 rader samt gager.


Uppläsning och recitation

a) Recitation, närmast lyrik

Ersättning

1–10 minuter

297,70 €

för varje därpå följande minut

20,41 €

Ett inspelat recitationsprogram kan i den första sändningen delas in i delar endast i samma program eller programserie och ifrågavarande konstnär måste informeras om uppdelningen.

Repriser beräknas alltid minst enligt det lägsta gaget.

b) Uppläsning, närmast skönlitterär prosa och följetongsuppläsning

Ersättning

1–15 minuter

262,86 €

för varje därpå följande minut

12,86 €

En följetonguppläsning som pågår i över en timme avtalas om separat.

Om samma arbetsskift inbegriper arbetsprestationer enligt såväl a)- som b)-punkten beräknas minimigaget enligt a)-punkten och för 10 minuter som överskrider enligt den punkt som arbetet förutsätter.

Timersättning vid resa

Timersättningen vid resor är 14,15 €.

Har du frågor om uppläsning, recitation eller dockteater? Kontakta oss!