Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Varallaolotehtävät Teatterityöehtosopimuksessa (51 §)

Varallaolo-määräyksellä tarkoitetaan tehtävää, jossa näyttelijä opettelee ja pitää yllä jonkun toisen näyttelijän roolia asettuakseen tarvittaessa hänen tilalleen. Varallaolojärjestelmää voidaan käyttää turvaamaan vain teatterin kannalta merkittäviä produktioita tilanteissa, joissa esityksiä ei voida muutoin turvata.

Sanasto

Track tarkoittaa tässä yksittäisen näyttelijän esityksen kulkua, sisältäen kaiken toiminnan ja vastuutehtävät.


Roolit (A-rooli)

Understudy: Näyttelijä, joka opettelee ja ylläpitää toisen näyttelijän roolin ja esittää sitä tarvittaessa.
Huomioita: Understudy-tehtävän suorittava näyttelijä on itse mukana ensemblessä tai muussa roolissa teoksessa.

Ensemble-tehtävät (A-rooli/B-rooli)

Swing: Ensemblen sisäinen paikkaaja, joka opettelee sovitun määrän ensemble-track:jä oman ensisijaisen tehtävänsä lisäksi.

Off-stage-swing ja Stand-by-swing: Ensemblen ulkopuolinen varallaolija, joka opettelee sovitun määrän ensemble-track:jä. Off-stage swing kutsutaan paikalle tarvittaessa ja stand-by-swing on aina paikalla esityksissä.

Suositellaan, että yhdellä kuukausipalkkaisella näyttelijällä voi kerrallaan olla ainoastaan yksi understudy- tai korkeintaan neljä swing-tehtävää korkeintaan yhdessä tuotannossa.

Mahdollisuus paikalliseen sopimiseen

Teatterissa laaditaan yhteistyössä näyttelijöiden ja teatterin edustajien välillä paikallinen toimintamalli varallaolotehtävien harjoittelemisesta, ylläpitämisestä, esittämisestä ja korvaamisesta. Mikäli tätä paikallista toimintamallia ei laadita, noudatetaan alla olevia määräyksiä.

Suunnittelu ja harjoittelu

Teatteri arvioi hyvissä ajoin ohjaajan sekä näyttelijöiden luottamushenkilön kanssa varallaolotehtävien laajuuden ja tarvittavan harjoitusajan.

Varallaolotehtävään on osoitettava riittävä määrä harjoitusaikaa, jotta rooli on sen vaativuus huomioon ottaen mahdollista esittää. Roolin suorittamiseen liittyviin työturvallisuusnäkökohtiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Teatteri ilmoittaa ja sopii produktion roolijaon yhteydessä varallaolotehtävistä ja niiden mahdollisesta korvaamisesta kuukausipalkkaisen henkilökunnan osalta.

Soveltamisohje

Määräaikaisen henkilökohtaisen lisän määrässä huomioidaan tehtävän vaativuus ja vastuun määrä sekä harjoitteluun ja ylläpitoon osoitettu työaika.

Vierailijoiden osalta tulee erikseen työsopimuksessa sopia jokaisesta varallaolotehtävästä ja niiden korvaamisesta.

Sovittaessa vierailijan kanssa käydään yhdessä läpi osoitettujen harjoitusten määrä, arvioidaan mahdollinen kotityö sekä sovitaan mahdollisesta oikeudesta tulla kutsutuksi kaikkiin roolin harjoituksiin.

Jos varallaolotehtävään ei voida osoittaa riittävää määrää työaikaan mahtuvaa harjoitusaikaa, on understudy-tehtävän harjoitusaikataulusta ja mahdollisesti tarvittavan ylimääräisen työn korvaamisesta sovittava erikseen.

Teatteri toimittaa rooliin liittyvät materiaalit varallaolotehtävää tekevälle henkilölle samaan aikaan kuin varsinaiselle esiintyjälle.

Produktion harjoituskaudella suositellaan varaamaan harjoitusviikosta neljä alkaen varallaolotehtäviä tekeville vähintään yksi harjoitus viikossa. A-roolin understudy-tehtävää tekevälle järjestetään läpimeno ennen ensimmäistä julkista esitystä.

Ylläpito

Roolin ylläpitämisestä tulee huolehtia siten, että jokaista alkavaa neljää viikkoa kohden osoitetaan vähintään 4 tuntia työaikaa. Mahdollisesta harjoitusten ja esitysten ulkopuolella tehtävästä ylläpitotyöstä ja sen korvaamisesta sovitaan erikseen. Varallaolotehtäviä tekeville suositellaan takaamaan yksi harjoituskerta kolmen viikon välein näytöskauden aikana. Kyse on roolin läpiviennin vaatimasta harjoituksesta, ei täysimittaisesta läpimenosta.

Understudy-tehtävää tekevälle suositellaan takaamaan yksi näytös understudy-roolissa näytöskauden ensimmäisten kuukausien aikana.