Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Skådespelarförbundets medlemsavgifter

År 2022/2023 är Skådespelarförbundets medlemsavgift 1,6 % av inkomsterna, upp till en årsinkomst på 43 500 euro. Skådespelarförbundets medlemsavgifter är fullständigt avdragsgilla — och vi meddelar dem till skattemyndigheten å dina vägnar.

Medlemsavgiftsklassen fastställs baserat på den inkomstuppskattning som medlemmen gör i januari.

För en medlem som inte gör en inkomstuppskattning fastställs medlemsavgiften enligt den högsta inkomstklassen.

Medlemsavgiften uppbärs från de bruttoinkomster som medlemmen tjänar i branschen, upphovsrättsliga ersättningar (Yle, Tv, Filmex, Kopiosto), inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner och stipendier. För förbundsmedlemmar som hör till arbetslöshetskassan ingår kassaavgiften i förbundsmedlemskapsavgiften.

Inkomster som omfattas av medlemsavgiften är förutom traditionellt skådespelararbete också bl.a. utbildningsarbete, undervisningsarbete, stand up-uppträdanden, regissering, reklamer, dubbning, arbeten kopplade till dramatisering, programledaruppdrag, sångframträdanden, osv. En bra tumregel är att om du anställts eftersom du är skådespelare, dansare eller sångare så omfattas jobbet nästan säkert av medlemsavgiften.

Semesterersättningar, stipendier, inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner och företagande som sidoverksamhet (bl.a. arbetsersättningar) tas i beaktande då man beräknar medlemsavgiften. Medlemsavgift uppbärs inte för FPA-förmåner.

Om du betalar medlemsavgiften själv, gör en inkomstdeklaration till Skådespelarförbundet senast i slutet av året. Detaljerade uppgifter om dina egna inkomster får du från Skattemyndighetens inkomstregister.

Anvisningar och avgiftsklasser

Medlemsavgifter för frilansare

Frilansares medlemsavgiftsklass fastställs enligt den skattepliktiga årsinkomst (brutto) som medlemmen anmäler. För att fastställa medlemsavgiftsklassen bör följande meddelas:

  • inkomster under det föregående året
  • uppskattning av inkomsterna under det pågående året

Avgiftsklass

Årsinkomst

€ / år

€ / mån

A

41 500 – (upp till max 43 500 €)

696 €

58 €

B

36 500 – 41 499 €

624 €

52 €

C

31 500 – 36 499 €

552 €

46 €

D

26 500 – 31 499 €

468 €

39 €

E

21 500 – 26 499 €

384 €

32 €

F

< 21 499 €

312 €

26 €

För en frilansskådespelare som inte hör till arbetslöshetskassan fastställs medlemsavgiften enligt ovannämnda klass med kassaavgiften avdragen, dock åtminstone 26 €/mån.

Medlemsavgifter för anställda

Medlemsavgiften för en anställd skådespelare är 1,6 % av inkomsterna (som mest 696 € / år).

Anställda skådespelare ska tillhandahålla en fullmakt för att innehålla medlemsavgiften till lönekontoret när anställningen inleds.

Anställda skådespelare ska göra en skild anmälan av uppdragsinkomster för uppbärandet av medlemsavgifter. Medlemsavgiften uppbärs upp till en årsinkomst på 43 500 €.

Under tjänstledighet, mammaledighet eller liknande perioder måste medlemmen själv sköta om betalandet av medlemsavgifterna.

Vid procentinnehållning för medlemsavgiften för en medlem som inte hör till arbetslöshetskassan dras kassaavgiften av, eller så återbetalas den av förbundet om avdraget inte är möjligt.

Pensionärer

Medlemsavgiften för pensionerade medlemmar av Skådespelarförbundet är 72 € i året (eller 6 €/mån).

Medlemmar som arbetar utomlands

Medlemsavgiften för en medlem som bor utomlands och arbetar enbart utomlands är 120 € i året (eller 10 €/mån). Avgiften inbegriper rättigheter till förbundets elektroniska tjänster (bl.a. medlemssidorna och informationsmeddelanden till medlemmar). Medlemmen har inte rätt till några andra tjänster (t.ex. inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner) eller till systerorganisationernas tjänster.

Om medlemmen arbetar i Finland fastställs medlemsavgiften enligt inkomsterna, men den fastställs fortfarande enligt åtminstone den lägsta avgiftsklassen. Om medlemmen arbetar utomlands rekommenderas att hen ansluter sig till fackförbundet som representerar skådespelare i landet i fråga. Fackförbunden hittar du via FIA.

Heltidsföretagare

Heltidsföretagare vars samtliga inkomster är företagsinkomster betalar en medlemsavgift på 32 €/mån. Detta inbegriper inte medlemskap i arbetslöshetskassan.

Medlemmar som arbetar i andra branscher

Medlemsavgiften för en person är sysselsatt i en helt annan bransch är 32 €/mån. Detta inbegriper arbetslöshetskassaavgiften.

Mammaledighet, vårdledighet, värnplikt, och dyl.

Medlemsavgift 6 €/mån + kassaavgiften för medlemmar som hör till kassan. Om medlemmen arbetar eller får ersättning från kassan under perioden i fråga ska förbundets medlemsavgift betalas normalt för dessa inkomster.

Skådespelsstuderande och forskarstuderande i branschen

Skådespelsstuderanden betalar 3 €/mån för sitt medlemskap från och med sitt fjärde studieår. Dessutom uppbärs en kassaavgift för medlemmar som hör till arbetslöshetskassan.

Forskarstuderanden i branschen betalar en medlemsavgift på 6 €/mån. Dessutom en kassaavgift för medlemmar som hör till arbetslöshetskassan. Om medlemmen arbetar under sin studietid ska hen betala medlemsavgift för sina inkomster.

När de studerande går över till arbetslivet och slutför studierna går de över till att omfattas av grundavgifterna. Studeranden ska meddela om förändringar till förbundets kontor.

Medlemmar i andra förbund

Om medlemmen har ett annat huvudförbund (dvs. hen är fullt sysselsatt i en annan bransch och uppbärandet av medlemskapsavgift hör till ett annat förbund) är medlemskapsavgiften 20 €/mån. Detta innehåller inte arbetslöshetskassaavgiften.

Befrielse från medlemsavgift

Det går att ansöka om befrielse från medlemsavgiften på basis av sociala grunder, t.ex. långvarig sjukdom och arbetsoförmåga. Befrielse från förbundets medlemsavgift kan beviljas antingen delvis eller fullständigt, dock för högst ett år. En medlem kan inte befrias från arbetslöshetskassans medlemsavgift.