Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Löner och arbetsavtal vid teatrar

Teatrar tillämpar antingen Skådespelarförbundets kollektivavtal för teaterbranschen eller det kommunala kollektivavtalet för skådespelare, beroende på vilket avtal som teatern omfattas av. Kollektivavtalen tillämpas när någon utför skådespelararbete.

De nuvarande kollektivavtalen är i kraft 8.4.2022–28.2.2024. Skådespelarförbundets kollektivavtal för teaterbranschen (PDF) är allmänt bindande och ska tillämpas i all yrkesmässig teaterverksamhet, dvs. stadsteatrar, sommarteatrar och annan teaterverksamhet.

Vid helt kommunala teatrar tillämpas det kommunala arbetskollektivavtalet för skådespelare. Helt kommunala teatrar är stadsteatrarna i Lahtis, Kuopio, Jyväskylä, Vasa, Villmanstrand, Kajana och Kemi samt Teatteri Imatra och Wasa Teater.

Teatern och skådespelaren kan ingå:

· ett arbetsavtal som är i kraft tills vidare

· ett tidsbestämt avtal som är i kraft minst 1 år

· ett avtal för en gästande skådespelare

Teatern måste tillämpa bestämmelserna i kollektivavtalet och får inte avtala om sämre arbetsvillkor med skådespelaren.

I kollektivavtalen hittas bl.a. avtalsmodeller för gästande skådespelare som alltid bör användas när arbetsavtal ingås med gästande skådespelare. Avtalsmodellerna är bindande för arbetsgivarens på samma sätt som de övriga bestämmelserna i kollektivavtalet.

Vid upprättande av ett teateravtal lönar det sig att kontakta förtroendemannen vid teatern i fråga.

Gästande skådespelare

Ett avtal för en gästande skådespelare är ett tidsbestämt arbetsavtal vars inledning och avslut avtalas enligt bestämda datum. Avtalets avslut bestäms utifrån de planerade föreställningarna. Antalet planerade föreställningar skrivs in i avtalet.

En gästande skådespelares lön grundas på antalet repetitioner och föreställningar.

Föreställningsgage

Kollektivavtalet för teaterbranschen

från och med 1.9.2022 fr.o.m. 1.6.2023 fr.o.m. 1.3.2024
A-Roll 198,60 € 205,55 € 211,30 €
B-Roll 166,60 € 172,43 € 177,25 €

De individuella lönerna höjs enl. följande:

  • 1.6.2023: 3,5 %
  • 1.3.2024: 2,8 %

Det kommunala arbetskollektivavtalet för skådespelare från och med 1.6.2021

från och med 1.6.2022 fr.o.m. 1.10.2022 fr.o.m. 1.6.2023 fr.o.m. 1.6.2024
A-roll 198,51 € 198,51 € 202,48 € 208,53 €
B-roll 165,98 € 165,98 € 168,30 € 174,36 €

De individuella lönerna höjs enl. följande:

  • 1.6.2023: 2,2 %
  • 1.6.2024: 2,27 %

Repetitionsgaget är 50 % av det avtalade föreställningsgaget.

Minimiantalet personliga repetitioner för den gästande skådespelaren måste anges i arbetsavtalet. Extra repetitioner måste avtalas om separat (detta rör inte kommunal teater).

Föreställningsgage betalas för minst 15 föreställningar. Föreställningsgage betalas även för huvudrepetitioner (minst 3 st.).

Som grund för fastställning av gaget bör skådespelarens arbetserfarenhet beaktas (jfr. erfarenhetstillägg), utbildning och yrkesskicklighet. I lönen skall beaktas den personliga andelens årliga del 5 år 5% och 10 år 10%.

· minimigaget täcker högst 4 timmar som används för föreställningen

· för överskridande tid bör ersättning betalas för varje påbörjad halvtimme

· den överskridande delen timlön = föreställningsgage: 7,5

· även repetitionsersättningen täcker högst 4 timmar

· för en s.k. lång repetition betalas 2 x repetitionsersättningen

Vid söndagsarbete förhöjs lönen med 100 %

Semesterersättning 12 %

Semesterpenning är 50% av semesterersättningen (gäller ej de kommunala avtalen)

Läs även: Understudyuppgifter 51 §

En gästande skådespelares lön bildas på följande vis:

Ersättning per föreställning
+ personliga andelens årliga del (11 §)
+ Personlig andel (13 §)
= sammanlagda arvodet per förställning.

I samband med den sista läneutbetalningen betalas även semesterersättning 12% (31 §) och semesterpenning 6 % (32 §).

Arbetsavtal med månadslön

Ett arbetsavtal med månadslön kan vara giltigt tills vidare eller ett tidsbestämt uppdrag som pågår i minst ett år, som inleds den 1.8 och avslutas den 31.7.

Ett avtal för en gästande skådespelare kan omfatta månadslön endast undantagsvis. Om sådan erbjuds lönar det sig att kontakta förbundet.

Minimimånadslöner:

Kollektivavtalet för teaterbranschen från och med 1.9.2022

Minimigrundlönen som ska betalas till skådespelaren är 2 406,50 euro.

De individuella länerna höjs enl. följande:

  • 1.6.2023: 3,5 %
  • 1.3.2024: 2,8 %

Det kommunala arbetskollektivavtalet för skådespelare

fr.o.m. 1.6.2023

fr.o.m. 1.10.2022 fr.o.m. 1.6.2023 fr.o.m. 1.6.2024

Skådespelarens minimigrundlön

2081,16 € 2091,36 € 2137,37 € 2185,89 €
Minimigrundlönen för en utbildad skådespelare 2400,91 € 2412,67 € 2465,75 € 2521,72 €

Med utbildad skådespelare avses en person som har en finsk högskoleutbildning inom yrket på universitet eller yrkeshögskola. Vid bedömning av motsvarande utländsk examen används Skådespelarförbundets rekommendationer.

De individuella lönerna höjs enligt följande:

  • 1.6.2023: 2,2 %
  • 1.6.2024: 2,27 %

Utöver grundlönerna betalas t.ex. den årsbundna delen av det personliga tillägget, det personliga tillägget och föreställningstillägg. Information om teaterspecifika lönesystem och lönenivåer fås från teaterns förtroendeman. Dessutom hittas teaterspecifika genomsnittliga månadslöner i lönestatistiken som teaterinfocentralen Tinfo sammanställt.

Årsbunden del av det personliga tillägget

Det personliga tillägget är minst 5 % av grundlönen när skådespelarens arbetsförhållande har varat minst 5 år, och minst 10 % när skådespelarens arbetsförhållande har varat minst 10 år.

I skådespelarnas kollektivavtal räknas 2 år till godo för en högskoleexamen. Med högskoleexamen avses en inhemsk eller utländsk examen som godkänts i Skådespelarförbundets medlemsföreskrifter. Det här gäller ei de skådespelare med avtal inom den kommunala sektorn.

Personligt tillägg

Skådespelaren kan utöver den ordinarie lönen betalas ett personligt tillägg som grundas på skådespelarens personliga resultat och yrkesskicklighet samt andra lokalt fastställda personliga kunskaper.

Föreställningstillägg

En skådespelare som deltar i en föreställning betalas föreställningstillägg. Det betalas i samband med löneutbetalningen som följer på teatersäsongens avslut.

Skådespelarstuderande

Med skådespelarstuderande avses en person som utför den arbetspraktik som hör till magisterstudierna i teaterkonst, för vars praktikperiod universitetet har ingått ett avtal med teatern. Teatern ingår ett avtal för en gästande skådespelare med skådespelarstuderanden.

Minimilönen för den tid en skådespelarstuderande utför den arbetspraktik som hör till magisterstudierna i teaterkonst är 70 % av lönen enligt avtalet för gästande skådespelare (se ovan).

Förbundet rekommenderar att 70 % av lönen fastställs enligt teaterns normala lönenivå för en gästande skådespelare och inte enligt miniminivån.

Om det avtalsenliga arbetet fortgår efter den egentliga praktikperioden, betalas fullständig lön.

Med skådespelarstuderande avses inte annan högskolepraktik vid teatern, t.ex. praktik kopplad till en yrkeshögskoleexamen.

Funderar du på något som handlar om avtal? Kontakta oss.

Jäsenille lisätietoa kirjautumalla. Kirjaudu sivustolle.