Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Organisaatio

Valtuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka liiton jäsenet valitsevat joka toinen vuosi pidettävässä liittokokouksessa. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Valtuustoon voi kuulua varsinaisen liittokokouksessa liiton varsinaisista jäsenistä vaaleilla valitsema yksi valtuutettu jokaista alkavaa teatterin näyttelijäyhdistyksen kahtakymmentä jäsentä kohden, kaksi valtuutettua alkavaa freelancenäyttelijäyhdistyksen kahtakymmentä jäsentä kohden sekä yksi valtuutettu jokaista alkavaa kahtakymmentä sellaista jäsentä kohden, jotka eivät kuulu mihinkään näyttelijäyhdistykseen, kuitenkin vähintään 40 ja enintään 100 valtuutettua.

Hallitus

Toimeenpanevana elimenä on hallitus, jonka valitsee valtuusto. Valtuusto valitsee hallitukseen liiton varsinaisista jäsenistä kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan pääkaupunkiseudulla ja Tampereella toimivista kuusi varsinaista jäsentä, muualla Suomessa toimivista kolme ja ruotsinkielisistä yhden jäsenen, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen kausi kestää kaksi vuotta. Erovuorossa on vuosittain puolet hallituksesta. Hallituksella on kokouksia 2—3 kertaa kuukaudessa.

Hallituksen yhteystiedot

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Antti Timonen

1. Varapuheenjohtaja Karoliina Vanne
2. Varapuheenjohtaja Katri-Maria Peltola

PK-seutu ja Tampere: varsinaiset jäsenet

Karoliina Vanne, Juha-Matti Koskela, Eija Vilpas, Kristiina Halttu, Tommi Rantamäki ja Vilma Melasniemi.

Muu Suomi: varsinaiset jäsenet

Katri-Maria Peltola, Perttu Hallikainen ja Panu Poutanen.

Ruotsinkieliset varsinaiset jäsenet

Anna Hultin

PK-seutu ja Tampere: varajäsenet

Konsta Laakso, Anna Ackerman, Cécile Orblin, Pirjo Määttä, Anni-Maija Koskinen ja Arttu Soilumo.

Muu Suomi: varajäsenet

Saara Jokiaho, Asta Rentola ja Lise Holmberg.

Ruotsinkieliset varajäsenet

Johan Aspelin

Valiokunnat

Talousvaliokunta (puheenjohtajisto)

Teatterites-valiokunta
Puheenjohtaja Antti Timonen

Ämyri – Taltrattenin toimituskunta
Mia Paju
Katri-Maria Peltola
Karoliina Vanne
Jenni Kitti
Arttu Soilumo
Ulla Virtanen

Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi maalis-toukokuussa. Liittokokouksen tehtävänä on valita liiton valtuusto sekä keskustella jäsenten tai hallituksen esittämistä liiton yleisistä suuntaa koskevista kysymyksistä ja tehdä suositusluontoisia päätöksiä.

Puheoikeutta saavat liittokokouksessa käyttää liiton kaikki jäsenet ja liiton toimihenkilöt sekä ne, joille kokous sen myöntää.

Toimisto

Toimiston yhteystiedot