Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kannanotto: Pykälä 58 d on poistettava

Julkaistu:

Näyttelijäliitto pitää tärkeänä, että kirjaus 2 metrin turvavälistä poistetaan lakitasolla. Esitetty 58 d § muutos siirtää päätöksenteon lähikontaktin määrittelystä paikallisille viranomaisille, mikä ei takaa turvavälivaatimuksen poistumista yleisötilaisuuksiin kohdistuvista rajoituspäätöksistä. Muutosesitys ei tuo riittävää selkeyttä tai ennustettavuutta nykyiseen rajoitustilanteeseen. Pykälän 58 d § poistaminen kokonaan olisi selkeämpi ratkaisu.

Muutosesitys ei takaa turvavälien poistumista eikä paranna ennakoitavuutta

Muutosehdotus jättää lähikontaktin määrittelyn kuntien ja aluehallintoviranomaisten tehtäväksi. Perusteluissa on todettu riski, että ”lähikontaktin määritelmästä luopuminen voisi johtaa erilaisiin tulkintoihin lähikontaktista sekä siitä etäisyydestä, mikä katsotaan riittäväksi viruksen leviämisen estämiseksi”. Esitetty muutos ei takaa sitä, etteivät aluehallintoviranomaiset määräisi 2 metrin tai vaikka pidempiä turvavälejä. Lisäksi ehdotetussa muodossa 58d:n ja 58c:n soveltamisen ero jää epäselväksi. Ehdotus ei myöskään riittävästi takaa yhdenvertaista kohtelua eri elinkeinojen esim. ruokaravintoloiden kanssa.

Ilmaantuvuuslukuun liittyvän kriteerin poistaminen on kannatettavaa, mutta ehdotuksessa viitataan ”tapausten merkittävään lisääntymiseen” ja ”laajaan leviämiseen” ilman tarkempia objektiivisia mittareita, joiden kehitystä voisi seurata. Alueellisten viranomaisten päätöksentekoon vaikuttaa monimutkainen kokonaisuus, asiantuntijatahojen arviot ja ministeriön ohjauskirjeet yms. Ehdotetussa muodossa 58d ei näiltäkään osin lisää ennustettavuutta.

Lakimuutoksen tulisi lisätä luottamusta ja varmuutta päätöksentekoon. 58 d:n poistaminen kokonaan olisi selkeämpi ratkaisu ja vastaisi paremmin valtioneuvoston ilmoittamaa tahtoa rajoitusten poistamisesta.

Rajoitusten tulee jatkossa olla selkeitä ja oikeudenmukaisia, luottamus viranomaistoimintaan pitää palauttaa ja freelancereiden tulonmenetykset korvata.

Koronarajoitukset sulkivat teatterit ja elokuvateatterit käytännössä isossa osaa maata jo viime vuoden marraskuussa ja vielä kesäkuussa 2021 määriteltiin STM:n ohjauskirjeessä absurdi 25 henkilön lohkovaatimus omine vessoineen - samaan aikaan kun muu yhteiskunta oli jo melko auki. VR:n täysissä junissa matkustettiin vierekkäin ja ravintoloissa ruokailtiin ilman maskeja. Ala on menettänyt luottamuksensa säännöksiin ja viranomaistoimintaan. Jatkossa tulee ehdottomasti varmistaa, että ratkaisut ovat yhdenvertaisia muiden elinkeinojen kanssa.

Esittävän taiteen freelancereiden työskentely on estetty 9 kuukaudeksi, eivätkä he ole saaneet menetyksistään korvauksia. Ansiosidonnaiset on kohta käytetty ja apurahoja on saanut vain pieni osa, eivätkä myönnetyt apurahat ole olleet suhteessa tulonmenetyksiin. Pidämme välttämättömänä, että teattereille korvataan rajoituksista aiheutuneet ja aiheutuvat menetykset, mutta samalla toteamme, että teattereille osoitetut koronatuet eivät ole kohdistuneet esittävän taiteen freelancereille – kun töitä ei ole saanut tehdä, ei esim. freelancenäyttelijöille ole maksettu palkkaa. Suurin osa teattereissa esiintyvistä näyttelijöistä ja Näyttelijäliiton jäsenistä on freelancereita.