Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kopiosto varmistaa, että tv-ohjelmien käytöstä maksetaan korvaus

Julkaistu:

Oppilaitoksille, yrityksille ja muille yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että tv-ohjelmien vastuullinen käyttö on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä.

Kopiostolta kattavia käyttölupia

Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien tv-ohjelmien käyttöön. Oppilaitoksille tarjottavat tv-ohjelmien käyttöluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää lupia operaattoreille av-tekijöiden ja esittävien taitelijoiden puolesta tv-ohjelmien tallentamiseen verkkotallennuspalveluihin sekä ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämiseen.

Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Tavoitteena on, että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uudenlaisista käyttötavoista.

Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että Kopiosto voi myöntää tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden puolesta oppilaitoksille ja yrityksille hyvin kattavia käyttölupia, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tekijät ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.

Tutustu Kopioston kattaviin käyttölupiin

Tekijänoikeuskorvauksia, koulutuksia ja tekijänoikeusneuvontaa

Kopiosto maksaa av-tekijöille ja esittäville taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia televisio-ohjelmien tallentamisesta ja esittämisestä opetuksessa, ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä sekä televisio-ohjelmien tallentamisesta verkkotallennuspalveluihin. Lisäksi Kopiosto maksaa yksityisen kopioinnin hyvityksen korvaukset tv-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Lisätietoa siitä, miten voit saada korvauksia niistä ohjelmista, joita olet ollut mukana tekemässä, löydät Kopioston nettisivuilta.

Kopiosto edistää luovan alan toimintamahdollisuuksia osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamalla muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Se tarjoaa myös tekijänoikeuswebinaareja ja yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa jäsenjärjestöjensä jäsenille.

Teosten käyttäjille, kuten oppilaitoksille, Kopiosto tiedottaa tekijänoikeuslupien sallimista teosten käyttötavoista. Vuosittain Kopiosto pitää opettajille ja opetushenkilöstölle noin 100 koulutusta tekijänoikeudesta ja teosten käyttöluvista sekä ylläpitää tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen tarkoitettua Kopiraittila-sivustoa.

Kopiosto säkerställer att ersättning betalas för användning av tv-program

Med rättssäkra användningslicenser för läroanstalter, företag och andra sammanslutningar ser man till att det är enkelt att använda tv-program på ett ansvarsfullt sätt. Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Kopiosto erbjuder heltäckande användningslicenser

Kopiosto säljer licenser för användning av tv-program som skyddas av upphovsrätten. Användningslicenser för tv-program för läroanstalter hör till Kopiostos mest etablerade licensprodukter. Därtill beviljar Kopiosto licenser till operatörer för av-upphovspersoners och utövande konstnärers räkning för lagring av tv-program i nätlagringstjänster samt för vidaresändning av utländska tv-kanaler.

Förutom de etablerade användningslicenserna tar Kopiosto även fram nya licenslösningar. Syftet är att verkens rättsinnehavare ska få de ersättningar de har rätt till även för nya sätt att använda verk.

Största delen av användningslicenserna som Kopiosto beviljar är sådana avtalslicenser som avses i upphovsrättslagen. Det innebär att Kopiosto för upphovspersoners och utövande konstnärers räkning kan bevilja läroanstalter och företag mycket omfattande användningslicenser, eftersom undervisnings- och kulturministeriet har godkänt organisationen som avtalslicensorganisation på ifrågavarande användningsområde för verken.

Genom avtalslicenssystemet kan verkens användare få en rättssäker och täckande användningslicens. De kan använda verken mångsidigt och ansvarsfullt, med respekt för upphovsrätten. Upphovspersoner och andra rättsinnehavare får för sin del en skälig ersättning för användningen av verk och andra skyddade objekt.

àLäs om Kopiostos täckande användningslicenser

Upphovsrättsersättningar, utbildningar och upphovsrättsrådgivning

Kopiosto betalar upphovsrättsersättningar till av-upphovspersoner och utövande konstnärer för lagring och visning av tv-program i undervisningen, vidaresändning av utländska tv-kanaler samt lagring av tv-program i nätlagringstjänster. Därtill betalar Kopiosto kompensation för privat kopiering till tv-programmens upphovspersoner och utövande konstnärer. Mer information om hur du kan få ersättningar för de program du varit med om att göra finns på Kopiostos webbplats.

Kopiosto främjar den kreativa branschens verksamhetsmöjligheter genom att delta i den samhälleliga debatten och genom att påverka bland annat upphovsrättslagstiftningen. Kopiosto ordnar även upphovsrättswebbinarier och allmän upphovsrättslig rådgivning för medlemsorganisationernas medlemmar.

Kopiosto informerar verkens användare, såsom läroanstalter, om sätt att använda verken som är tillåtna enligt upphovsrättslicenserna. Kopiosto ordnar årligen ca 100 utbildningar om upphovsrätt och användningslicenser för lärare och undervisningspersonal samt upprätthåller webbplatsen Kopiraittila som man kan använda för att undervisa om och lära sig om upphovsrätt.