Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kopiostolta 50 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia luovalle alalle

Julkaistu:

Kopiosto maksoi tekijänoikeuskorvauksia oikeudenhaltijoille sekä henkilökohtaisesti että heitä edustavien järjestöjen kautta. Näyttelijäliitto edustaa näyttelijöitä Kopiostossa muun muassa jakoneuvotteluissa. Kopioston kotimaisille näyttelijöille tilittämät av-korvaukset vuonna 2023 olivat yhteensä 1 205 000 euroa.

Kopiosto maksoi henkilökohtaisia av-korvauksia näyttelijöille vuonna 2023 esitysvuodelta 2022 kerättyjä korvauksia seuraavasti

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu 373 000 euroa (ed. vuosi 433 000)

Opetustallennus 12 000 euroa (ed. vuosi 22 000)

Areenan käyttö opetuksessa 293 000 euroa (ed. vuosi 343 000)

Verkkotallennus 527 000 euroa (ed. vuosi 825 000)

Korvauksia kerätään monelta taholta

Korvaukset on kerätty Kopioston oppilaitoksille, julkishallinnolle ja yrityksille myymistä televisio-ohjelmien ja julkaisujen kopiointi- ja käyttöluvista. Lisäksi Kopiosto jakaa valtion budjetista maksettavista määrärahoista yksityisen kopioinnin hyvitystä audiovisuaalisten teosten tekijöille ja esittäville taiteilijoille sekä lainauskorvausta kuvantekijöille.

Kopioston osana toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK jakoi vuonna 2023 kotimaiselle av-kulttuurille ja luoville aloille 3 miljoonaa euroa. AVEKin varat ovat peräisin pääasiassa yksityisen kopioinnin hyvityksestä. AVEK myöntää myös luovan alan tukia opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista sekä Mediarata-erityismäärärahasta.

Audiovisuaalisten teosten oikeudenhaltijoille 23 miljoonaa euroa

Kopiosto tilitti vuonna 2023 televisio-ohjelmien tekijöille, esittäville taiteilijoille ja muille oikeudenhaltijoille 23 miljoonaa euroa.

Henkilökohtaisina korvauksina tilitettiin 10,3 miljoonaa euroa. Korvaukset on kerätty tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluista, opetuskäytöstä, yksityisen kopioinnin hyvityksestä sekä muusta av-teosten käytöstä.

Korvauksia verkkotallennuspalveluista tilitettiin lisäksi Kopioston jäsen- ja sisarjärjestöille 0,2 miljoonaa euroa kollektiivisesti jaettavaksi. Jäsenjärjestöt jakavat korvaukset edelleen hyödyttämään alansa luovan työn ammattilaisia.

Koulutusrahasto KOURAlle siirrettiin opetuskäytön korvauksista 0,5 miljoonaa euroa jaettavaksi tekijöille ja esittäville taiteilijoille apurahoina ja palkintoina.

Teostolle ja Gramexille siirrettiin verkkotallennuspalveluista kertyneitä korvauksia 2,6 miljoonaa euroa musiikin oikeudenomistajille tilitettäväksi. APFI:lle siirrettiin tuottajien osuus, 7,1 miljoonaa euroa.

Ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä tilitettiin ulkomaisille lähettäjäyhtiöille, tuottajille ja tekijöille korvauksia yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Julkaisujen tekijöille ja kustantajille 22 miljoonaa euroa

Kopiosto tilitti vuonna 2023 julkaisujen tekijöille ja kustantajille 21,6 miljoonaa euroa. Korvaukset on kerätty kirjoissa ja lehdissä julkaistujen tekstien, kuvien ja nuottien valokopioinnista ja tulostamisesta sekä verkkoaineistojen kopioinnista.

Kopioston jäsenjärjestöille tilitettiin 19,7 miljoonaa euroa. Korvauksia sai 26 kulttuurin ja viestinnän eri alojen kotimaista järjestöä. Tekijöitä edustavat järjestöt jakavat suurimman osan korvauksistaan apurahoina. Kustantajajärjestöt maksavat valtaosan saamistaan korvauksista suorina tilityksinä kustantajille.

Jäsenjärjestöt rahoittavat niille tilitetyillä kopiointikorvauksilla myös useita kulttuuri- ja viestintäalan palkintoja. Näitä ovat muun muassa kirjallisuuden Finlandia-palkinnot, Tietokirjallisuuden edistämispalkinto, Kritiikin kannukset, Rudolf Koivu-, Vuoden tiedelehti- ja J. A. Hollon palkinto.

Ulkomaisen aineiston kopioinnista keräämiään korvauksia Kopiosto tilitti 2 miljoonaa euroa ulkomaisille sisarjärjestöilleen.

Kuvantekijöille lainauskorvausta 2 miljoonaa euroa

Kopiosto tilitti vuonna 2023 lainauskorvausta kuvantekijöille 2,3 miljoonaa euroa. Kopiosto vastaa kirjastolainaamisesta maksettavasta lainauskorvauksesta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta.