Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Koronapassi on myöhässä

Julkaistu:

Koronasäätely on edelleen sekavaa, ja koronapassi tulee liian myöhään. Näyttelijäliitto antoi asiantuntijalausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Koronapassista ja sen käytöstä olisi ollut hyvä säätää jo aiemmin – nyt se tulee aivan liian myöhään. Voi olla kuitenkin tarpeen, että siitä on säädetty jo vastaisuuden varalle. On hyvä, ettei koronapassia vaadita alle 12-vuotiailta.

Koronasäätelyyn jää kuitenkin edelleen liikaa eritasoisia rajoituksia ja sekavuutta, koska passi ei vapauta kaikista rajoituksista.

Koronarajoituksia voidaan antaa ja on annettu mm. pykälien 58, 58a, 58b, 58c ja 58d nojalla. Rajoitusten antamisen toimivalta on todella monella eri taholla: kunnilla, Aveilla ja Valtioneuvostolla. Se on aiheuttanut tähän mennessä sekavuutta, epätasa-arvoista kohtelua ja jopa ristiriitaisuuksia rajoituksissa. Kaikenlaisesta sekavuudesta tulisi pyrkiä eroon.

Ehdotetun 58 i §:n mukaan koronapassi vapauttaisi vain 58 §:n, 58 a §:n 2 tai 3 momentin ja 58 d:n rajoituksista.

Avit ovat tehneet myös 58 c §:n perusteella kapasiteettirajoituksia kohdistuen mm. teattereihin. Näitä vastaavia tulevaisuudessa mahdollisesti tehtäviä rajoituksia ei voitaisi siis edelleenkään koronapassilla ohittaa. 58 i §:ään pitää lisätä, että koronapassi vapauttaisi myös 58 c §:n nojalla tehdyt rajoitukset.

Ehdotussa 58 i §:n 4 momentissa todetaan, että 58§:n perusteella tehtyjä yleisötilaisuuksien kieltopäätöksiä ei voida ohittaa koronapassilla. Hybridistategian riskiarviomallin mukaisia kulttuuriin kohdistuvia ratkaisuja tehdään 58§:n nojalla. Pidämme tätä ongelmallisena ratkaisuna. Se saattaa johtaa jatkossakin vastaavaan epäoikeudenmukaiseen kohteluun, jossa kulttuuria rajoitetaan ”varmuuden vuoksi” ja epäoikeudenmukaisesti enemmän kuin muuta yhteiskuntaa.

Passista pitäisi säätää siten, että toiminnanharjoittajia kohdellaan tasapuolisesti ja ennakoitavalla tavalla – passilla pitäisi voida ohittaa kaikenlaiset rajoitukset.

Toiminnanharjoittajien pitäisi voida ennakoida toimintaansa kohdistuvat rajoitukset selkeästi, mutta nyt jää edelleen liikaa epäselvyyttä, että missä tapauksissa passi ei vapautakaan rajoituksista.

Huolemme on, että tähän mennessä nähty rajoitusten sekavuus jatkuu ja kohdistuu edelleen kulttuuriin – se ei ole oikeudenmukaista eikä oikeusvaltion periaatteiden mukaista.