Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Näyttelijäliiton hallitusohjelmatavoitteet

Julkaistu:

1. Tekijänoikeuslain kehittämistä jatkettava ja tekijöiden mahdollisuutta tulla toimeen työllään vahvistettava

 • on varmistettava, että tekijät saavat korvauksen kaikesta käytöstä
 • luovuttamaton korvausoikeus tekijöille
 • e-lainauskorvaus myös äänikirjojen lukijoille – ilman lukijaa ei ole äänikirjaa
 • kollektiivisen sopimisen vahvistaminen – tekijöiden neuvotteluasema yksin heikko
 • yleinen sopimuslisenssi käyttäjien oikeusturvan lisäämiseksi ja kollektiivisen sopimisen edistämiseksi
 • säädetään vaihtoehtoinen tekijänoikeuskorvauksia koskeva riitojen ratkaisumenettely, jolla taataan tekijöille oikeasti mahdollisuus kohtuullistaa sopimuksiaan, kuten DSM-direktiivi olisi edellyttänyt – tekijöillä ei ole varaa kalliisiin oikeudenkäynteihin
 • varmistetaan, että direktiivin edellyttämä tekijöiden oikeus raportointiin toteutuu ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
 • hyvitysmaksujärjestelmän kehittäminen
 • Tekijänoikeuksien hallinnointi on säilytettävä OKM:ssä

2. Kulttuuripoliittinen selonteko ja kulttuuribudjetti nykyisestä 0,8 %:sta 1 %:iin

Seuraavalla hallituskaudella tulee tehdä kulttuuripoliittinen selonteko – kulttuurin ja taiteen merkitys yhteiskunnassa näkyväksi ja osaksi kaikkia politiikkasektoreita.

Koronasulkujen varjo vaikuttaa vielä pitkään, nyt ei ole oikea aika leikata taiteesta!

3. Esittävän taiteen jälleenrakennus- ja elvytysohjelma – koronan häntä vaikuttaa pitkään

 • Ennen koronaa vuonna 2019 teatterissa oli katsojia 4,2 miljoonaa ja vuonna 2021 vain 1,5 miljoonaa.

Lisätään:

 • vapaan kentän rahoitusta – työllistää freelancereita
 • nuorille taiteilijoille erityisrahoitusta – nuoret joutuivat aloittamaan uransa koronakriisissä
 • esittävälle taiteelle kohdistettuja apurahoja
 • taiteilijahenkilötyövuosikerroin kannustamaan taiteilijoiden palkkaamiseen

4. Kotitalousvähennys koskemaan myös esityksen (esim. teatteri, tanssi, musiikki, sirkus) tilaamista kotiin

5. Elokuvarahoitus kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle, vahvistetaan av-tuotantokannustinta ja tekijät mukaan av-alan kasvusopimukseen

 • suomalainen av-tuotanto ei voi kilpailla kansainvälisillä markkinoilla, ellei rahoitus ole kunnossa
 • Suomessa elokuvan keskibudjetti on 1,7 milj. ja Tanskassa 4,1 milj., valtion tuet Tanskassa 73 milj. ja Suomessa 25 milj.
 • av-alan kasvua ei voida tavoitella ilman alan tekijöitä!
 • Näyttelijäliitto mukana Avaten tavoitteissa
 • Näyttelijäliitto mukana elokuva-alan tavoitteissa

6. Ylen vastuuta kotimaisesta draamasta tulee vahvistaa Yle-lakiin tehtävällä muutoksella

Ylen tulisi kantaa nykyistä vahvemmin vastuuta draaman taloudellisten resurssien, toimintakulttuurin kehittämisen että tarjonnan määrän osalta.

7. Freelancereiden aseman parantaminen

Sosiaaliturva ei tunnista moninaisia työn tekemisen muotoja. Nykyjärjestelmässä taiteilija putoaa helposti sosiaaliturvan väleihin. Tarvitaan konkreettisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Selvitysten tekeminen ei riitä.

 • muutetaan työttömyysturvalakia siten, että päivärahan työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä
 • te-toimistoihin palveluita ja osaamista luovista aloista
 • varmistetaan, että itsensätyöllistäjien kollektiivinen neuvotteluoikeus toteutuu Euroopan komission suuntaviivojen mukaisesti
 • Näyttelijäliitto mukana ITSET-ryhmän tavoitteissa

8. Esittävän taiteen Allianssi -kokeilu pohjoismaisen mallin mukaisesti – työmarkkina turvallisemmaksi

Esiintyvien taiteilijoiden työllistyminen koostuu todella lyhyistä työsuhteista tai keikoista, pysyviä työsuhteita ei ole, päivässä voi olla useita työnantajia ja töiden väliin jää helposti työttömyysjaksoja. Taiteilijoiden hankalaan työmarkkina-asemaan on löydyttävä ratkaisuja. Siksi pätkätöissä työskentelevät esittävän taiteen freelancerit tarvitsevat turvakseen allianssi-työmallin. Allianssimallin kokeilua kannattavat sekä työnantajajärjestöt että tekijäjärjestöt.

Allianssi toimii esittävän taiteen freelancereiden ammatillisena, taloudellisena ja sosiaalisena turvaverkkona, joka takaa ammattitaiteilijoille mahdollisuuden jatkuvaan ammattimaiseen työskentelyyn. Muissa Pohjoismaissa taiteilija-allianssilla on onnistuttu takaamaan taiteilijoille työterveyshuolto, yhteisö, koulutusta ja palkka töiden välissä. Valitut taiteilijat ovat työsuhteessa allianssiin ja saavat palkan allianssista muiden töiden välillä. Allianssiin valittavilta ja siellä pysymiseksi edellytetään riittävää työllistymistä allianssin ulkopuolella. Töissä ollessaan taiteilijat saavat palkkansa normaalisti työnantajilta.

Rahoituskokeiluun pitää tulla STM:n ja TEM:n budjeteista eikä se saa aiheutua leikkauksia kulttuuribudjettiin. Kokeilun budjetti olisi Seppo Koskisen OKM:lle tekemän 2019 selvityksen mukaan 5,5 miljoonaa/3 vuotta eli alle 2 miljoonaa/vuosi.


Lue lisää taiteilija-allianssimallista!

9. Apurahojen euromäärän nosto nykyisestä 2039,63 eurosta/kk vähintään 2500 euroon/kk ja apurahojen määrän lisääminen

10. Tartuntatautilain uudistus

Seuraava pandemia ei saa enää johtaa epäoikeudenmukaisiin rajoituksiin!

Asiasanat