Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Pätkätöitä tekevän pääsy ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin vaikeutuu

Julkaistu:

Eduskunta hyväksyi 15. joulukuuta 2023 hallituksen esityksen työttömyysturvalain muutokseksi. Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan ja se pitenee 26 viikosta 12 kuukauteen. Lisäksi lapsikorotukset ja 300 euron suojaosa poistuvat. Jatkossa ei siis voi ansaita työttömänä mitään, ilman että se leikkaa työttömyyskorvausta. Näyttelijäliitto pyrki vaikuttamaan yhdessä Luovat ry:n ja Muusikkojen liiton kanssa, jotta heikennyksiä ei tulisi. Toisin kävi.

Kun yhteisdelegaatio kävi tapaamassa ministeri Arto Satosta, sille jäi vahva vaikutelma, että taiteilijoiden osalta voitaisiin saada helpotuksia, jos eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sellaisia toivoo. Ei saatu. Valiokunta ajautui riitoihin, joita valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (SDP) ja varapuheenjohtaja Mia Laiho (Kok) puivat mediassa.

”Valitettavasti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lain käsittely meni todella riitaiseksi, eikä siellä ilmeisesti kyetty kunnolla käsittelemään mitään muutosehdotuksia”, harmittelee Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

Esitys hyväksyttiin eduskunnassa äänestämällä. Äänet jakautuivat vahvasti. Hallituksen esityksen puolesta äänesti 99 kansanedustajaa, vastaan äänesti 47 kansanedustajaa ja peräti 31 äänesti tyhjää. 22 kansanedustajaa oli poissa äänestyksestä.

Suunniteltu kuukausipalkkaisille

Hallituksen esityksen ideana on kannustaa työttömiä kokopäivätöihin. Tätä tehdään kiristämällä työttömyysturvan ehtoja.

Hallituksen esitys sisältää muun muassa työssäoloehdon pidentämisen puolet nykyistä pidemmäksi eli kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen.

”Muutosten tavoitteena on kannustaa kokoaikatöihin, mutta luovilla aloilla ei ole tarjolla kokoaikatöitä. Pätkätöistä vuoden työssäoloehdon kerryttäminen saattaa olla monelle jopa mahdotonta. Monet näyttelijät uhkaavat pudota työmarkkinatuelle”, sanoo Kuusikko.

Ansioturvan taso alenee

Eduskunnan hyväksymä euroistamismalli voi myös alentaa ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen tasoa pätkä- ja keikkatöihin perustuvilla aloilla.

Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus perustuu ansaittuihin tuloihin. Nykyisin tulot katsotaan taiteilijoilla viikkokohtaisesti, mutta jatkossa kuukausikohtaisesti.

Kuukausipalkkaa saavan kannalta kuukausittain tarkastelu ei ole ongelma, mutta keikkatyöläiselle se on. Jos on vaikkapa yksi keikka kuukaudessa, kuukausiansioksi muodostuu sama tulo kuin aiemmin oli viikkoansio. Ero on suuri.

Toinen iso muutos on työttömyysturvan suojaosan poisto. Suojaosan ansiosta monet ovat voineet hoitaa sijaisuuksia, ylläpitää työkykyä ja kontakteja työnantajiin.

Osana niin sanottujen kannustinloukkujen purkamista Jyrki Kataisen hallitus päätti, että työtön voi ansaita kuukaudessa 300 euroon asti palkkaa, ilman että se leikkaa työttömyyskorvausta.

Työttömyysturvan suojaosan tarkoituksena on ollut kannustaa työttömiä ottamaan töitä vastaan. Nyt se siis poistetaan juuri samasta syystä, kuin miksi se luotiin.

”Suojaosan poistaminen ei lisää työnteon kannustavuutta luovilla aloilla, vaan vaikutus voi olla jopa päinvastainen”, sanoo Muusikkojen liiton Mirkka Kivilehto.

Yhteisdelagaatio Satosta tapaamassa

Delegaatio kävi kertomassa esittävien ja luovien alojen tilanteista ministeri Arto Satoselle. Tapaamiseen osallistuivat Kuusikon ja Kivilehdon lisäksi Laura Kuulasmaa, Jukka Helle ja Lauri Kaira. Delegaatio ajoi sitä, että esittävän ja luovan taiteen ammattilaisille olisi tehty poikkeussääntelyä. Koska sellaista on nykyisessäkin työttömyysturvalaissa, se olisi ollut tietyissä rajoissa mahdollista.

Sekä Näyttelijäliitto että Muusikkojen liitto toivoivat ensisijaisesti sitä, että luovien alojen työttömyysturva olisi säilynyt ennallaan tai, että vähintäänkin 12 kuukauden työssäoloehdon olisi voinut kerryttää erillisinä viikkoina.

Alan viesti oli yhteinen: luovien alojen osalta esitykseen pitää tehdä poikkeussääntelyä. Freelancereiden asemaa ei kuitenkaan huomioitu lainkaan ja kokonaisvaikutusarviot jäivät tekemättä. Nyt jos koskaan tarvitaan alan yhteistä ääntä.

”Meidän ehdottamiamme muutoksia ei huomioitu. Luovan alan täytyy nyt seurata työttömyysturvan heikennysten vaikutusta ja vaatia korjausliikkeitä mahdollisimman pian”, sanoo Kuusikko.

Asiasanat

Sinua voisi kiinnostaa myös